Beaufort03

 

Kunst langs de Belgische kust in 2009

 

 

 

 

                                                                       Unhabitat 1 door Stephan Ruby, 2009

 

 

Kunst aan Zee

 

De twee voorgaande edities van 2009 Beaufort heten 2003 Beaufort en 2006 Beaufort. Met het wisselen van conservator werd deze lijn in naamgeving echter niet vastgehouden, de nieuwe editie heette Beaufort 03 in plaats van 2009 Beaufort en met terugwerkende kracht werden de eerdere edities Beaufort 01 en Beaufort 02 genoemd. De curator was Phillip Van den Bossche, eveneens de nieuwe conservator van het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Ook het museum verloor zijn naam, het heet voortaan MU.Zee.

 

Thema van Beaufort 03: De geschiedenis en het rijke erfgoed van de kust. ‘Kunst aan zee’ profileert zich in deze editie meer nog dan vroeger, als een hedendaags en jong kunstevenement, staat in het voorwoord van de Ku(n)stgids te lezen.

 

 

 

 

                 Jan Fabre (1986), Muzee, Kunstmuseum aan Zee

 

 

    Thema van Beaufort03: de geschiedenis van de kust en het rijke erfgoed van de kuststrook

 

 

 

 

 

 

 

 

        If travel is searching and home what’s been found door Valérie Mannaerts, 2008