Beaufort03

 

kunst langs de Belgische kust

 

 

 

 

 

 

2009 Beaufort  =  Beaufort03

 

De voorgaande edities van deze kunstmanifestatie van hedendaagse kunst langs de Belgische kust heetten 2003 Beaufort en 2006 Beaufort. Met het wisselen van conservator is deze lijn in naamgeving niet doorgezet, 2009 Beaufort heet Beaufort03 en met terugwerkende kracht heten de vorige edities nu Beaufort01 en Beaufort02. De curator is Phillip Van den Bossche, eveneens de nieuwe conservator van het PMMK, Provinciall Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Ook het museum verloor zijn naam, het heet nu MU.Zee.

 

De internationale kunstenaars werden uitgenodigd te werken rond het thema van de geschiedenis en het rijke erfgoed van de kust. ‘Kunst aan zee’ profileert zich in deze editie meer nog dan vroeger, als een hedendaags en jong kunstevenement, staat in het voorwoord van de Ku(n)sgids.

 

 

 

 

 

                 Jan Fabre (1986), Muzee, Kunstmuseum aan Zee

 

 

 

 

    Thema van Beaufort03: de geschiedenis van de kust en het rijke erfgoed van de kuststrook