Beelden in Museum de Pont

 

Tilburg

 

 

 

 

                                                                Mr. J.H. de Pont door Pieter d’Hont, 1975

 

(Semi) openbare ruimte

 

Deze site buitenbeeldinbeeld.nl toont beelden in de openbare ruimte. In strikte zin zijn ruimten als musea, stationshallen, postkantoren en parken waar een toegangsprijs voor gevraagd wordt, geen openbare ruimten maar wel ruimten die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Er is veel moois aan beelden te vinden, maar soms is het zoeken. In de vorige eeuw zijn beelden wel eens gekarakteriseerd als objecten die in de weg staan bij het bekijken van schilderijen.

 

Om een indruk te geven van wat er in musea te vinden is, worden op deze pagina’s ‘Beelden in De Pont’ van de website www.buitenbeeldinbeeld.nl beelden getoond uit de collectie van De Pont. Opstellingen in musea wisselen, hier getoonde werken kunnen inmiddels weer in depot staan.

 

 

 

 

                                                                                   Portret van mecenas Jan de Pont (1915-1987)

 

Kunst van nu

 

Mr. Jan Hendrik de Pont liet in zijn testament opnemen dat zijn nalatenschap, ca 30 miljoen gulden, besteed moest worden aan het ondersteunen van kunstenaars uit binnen- en buitenland door aankopen, tentoonstelingen en publicaties.

 

Om dat vermogen te beheren werd de Mr. J.H. de Pont Stichting ter stimulering van hedendaagse kunst opgericht. De stichting trok in 1989 Hendrik Driessen aan als directeur met het verzoek een collectie op te zetten. Driessen in 1992: “Voor mij stond het vast dat als de stichting een collectie wilde opbouwen, daar ook een eigen gebouw bij hoorde.” Een leegstaande wolspinnerij in Tilburg werd omgebouwd en in 1992 opende De Pont.

 

Op de gevel staat ‘Kunst van nu’. De instelling exposeert en koopt alleen van levende kunstenaars, bekend en (nog) onbekend maar veelbelovend.

 

Zomer 2016 is bijna 90% van de 79 kunstenaars waarvan werk is aangekocht, geboren tussen 1940 en 1970. Een kleine 28 % komt uit Nederland. Zowel België, Duitsland, Engeland als de VS zijn eveneens goed vertegenwoordigd met 10-16%, Frankrijk iets minder met ruim 7 %. Van andere westerse landen (Finland, Oostenrijk, Italië)  en van China en Japan, is van één kunstenaar werk aangekocht, van Canada twee.

 

www.depont.nl/collectie/kunstenaars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensiteit van ervaring

 

De directeur wilde De Pont in het begin liever geen museum noemen. In de NRC van 2 september 1992: “Een particuliere instelling als deze kan zich een zekere eenzijdigheid veroorloven. We doen ook niet mee aan de tentoonstellingskoorts. We volgen een beperkt aantal persoonlijkheden gedurende langere tijd. De tentoonstellingen duren dan ook ongeveer vier maanden, waardoor het publiek alle tijd krijgt om met het werk vertrouwd te raken. Het ‘De Pont’ zal zijn succes ook niet zozeer afmeten aan de bezoekersaantallen als aan de intensiteit van hun ervaring hier.” Inmiddels vindt hij dat De Pont de toevoeging museum wel heeft verdiend.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pieter d'Hont (1917-1997)

 

De Utrechtse beeldhouwer Pieter heeft altijd in de figuratieve traditie gewerkt. Mens en dier vormen de belangrijkste onderwerpen van zijn oeuvre, dat bestaat uit vrij maar vooral ook gebonden werk dat in heel Nederland te vinden is. Vele bekende Nederlanders (waaronder prins Willem-Alexander, John Kraaykamp, kardinaal Alfrink, Henk van Ulsen, Peter Schat, Jaap van Praag, Lien Vos en Henk Vonhoff) hebben geposeerd. D‘Hont is ook de ontwerper van de Edison, het beeldje dat uitgereikt wordt bij de gelijknamige muziekprijs.

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Museum de Pont, Tilburg

 

Foto’s: juli 2016 en januari 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in De Pont