Zwart gat

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Zonder titel door Anish Kapoor, 1995

 

Het is Kapoor te doen om de leegte, zei hij eens in een interview. Hij wil een leegte creëren die de blik terugkaatst als een blinde spiegel. Het is de bedoeling de reflectie in de glanzend gepolijste uitholling in het brok steen te zien als 'de vluchtige verschijning van de geest in de materie'. Kapoor wil de kijker bewegen tot contemplatie, tot mediteren over het niets.

 

 

 

 

 

 

Niet-wereld

 

Uit Wikipedia: ‘Het jaïnisme is een Indiase religie en filosofie. Het Jaïnisme is van begin af belangrijk geweest voor de Indiase cultuur en had invloed op de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek en heeft ook bijgedragen tot het geweldloze Indiase onafhankelijkheidsstreven van Mahatma Gandhi.’

 

Het jaïnisme deelt de kosmos op in loka en aloka: de stoffelijke en geestelijke wereld en de ruimte daarbuiten waar bewustzijn, materie, tijd en beweging niet bestaan. De van oorsprong Indiase kunstenaar Kapoor lijkt in zijn werk op zoek naar aloka, de niet-wereld.

 

 

 

 

 

 

Streven naar het sublieme

 

Kapoor: "Als je, zoals ik, niet geïnteresseerd bent in kunst met een boodschap, wordt er al snel van je verwacht dat je aangeeft wat je dan wel wilt. Er zijn dan een paar mogelijkheden. Eén is om de formele kant op te gaan, de richting van minimalisme en conceptualisme, maar daarvan heb ik altijd het gevoel gehad dat het te veel naar zichzelf verwees. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor het streven naar het oude Griekse schoonheidsideaal van het 'sublieme' - het weergeven van het hogere en onzegbare in de kunst. Dat is langzamerhand mijn doel geworden."

 

Wat betekent dat 'sublieme' voor Kapoor?

"Het heeft verschillende niveaus en mogelijkheden, maar een van de belangrijkste aspecten is voor mij dat het niet veilig is. Het is niet zoet of lieflijk, het sublieme is ook uitdagend, gevaarlijk. Tegelijk heeft het niets met het theatrale te maken, dat leidt de aandacht veel te gemakkelijk af van de beleving van het moment. Om dat theatrale te vermijden wil ik mijn beelden zoveel mogelijk in het nu laten wortelen. Mij interesseert het soort werk dat geen verleden of toekomst suggereert. “

 

"In Der Zauberberg van Thomas Mann zit een scène, waarin Hans Castorp, de held, in zijn sanatorium zit en zich niet goed voelt. Om aan dat gevoel te ontsnappen trekt hij de bergen in en komt daar in een vreselijke sneeuwstorm terecht. Als die weer wegtrekt is hij plotseling in een volledig witte ruimte terecht gekomen. Thomas Mann beschrijft dan op een prachtige manier hoe hij zich verliest in die witheid, die prachtige, allesoverheersende witheid. Castorp valt flauw en krijgt een visioen van een Griekse godin - op dat moment heeft hij echt wat ik een 'sublieme ervaring' zou willen noemen. Ik wil in mijn werk zulke momenten creëren, momenten waarbij je voor een kunstwerk staat en er even, al is het maar een paar seconden, met hart en ziel in kunt geloven."

 

Citaten uit de NRC 17 maart 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anish Kapoor (1954, Eng)

 

www.anishkapoor.com                      Wikipedia NL                         Wikipedia E

 

 

 

 

 

 

 

 


 

De Pont, Tilburg

 

Foto’s: april en november 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in De Pont