Vergetelheid

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Descent into limbo door Anish Kapoor, 1992

 

                                Verzinken in vergetelheid of afdaling naar het niets

 

 

 

 

 

 

Het is Kapoor te doen om de leegte, zei hij eens in een interview. Hij wil een leegte creëren die de blik terugkaatst als een blinde spiegel. Kapoor wil de kijker bewegen tot contemplatie, tot mediteren over het niets. Het zwarte gat is het symbool van eindeloosheid.

 

Niet-wereld

 

Uit Wikipedia: ‘Het jaïnisme is een Indiase religie en filosofie. Het Jaïnisme is van begin af belangrijk geweest voor de Indiase cultuur en had invloed op de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek en heeft ook bijgedragen tot het geweldloze Indiase onafhankelijkheidsstreven van Mahatma Gandhi.’

 

Het jaïnisme deelt de kosmos op in loka en aloka: de stoffelijke en geestelijke wereld en de ruimte daarbuiten waar bewustzijn, materie, tijd en beweging niet bestaan. De van oorsprong Indiase kunstenaar Kapoor lijkt in zijn werk op zoek naar aloka, de niet-wereld.

 

 

 

 

 

 

Streven naar het sublieme

 

Kapoor: "Als je, zoals ik, niet geïnteresseerd bent in kunst met een boodschap, wordt er al snel van je verwacht dat je aangeeft wat je dan wel wilt. Er zijn dan een paar mogelijkheden. Eén is om de formele kant op te gaan, de richting van minimalisme en conceptualisme, maar daarvan heb ik altijd het gevoel gehad dat het te veel naar zichzelf verwees. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor het streven naar het oude Griekse schoonheidsideaal van het 'sublieme' - het weergeven van het hogere en onzegbare in de kunst. Dat is langzamerhand mijn doel geworden."

 

Wat betekent dat 'sublieme' voor Kapoor?

"Het heeft verschillende niveaus en mogelijkheden, maar een van de belangrijkste aspecten is voor mij dat het niet veilig is. Het is niet zoet of lieflijk, het sublieme is ook uitdagend, gevaarlijk. Tegelijk heeft het niets met het theatrale te maken, dat leidt de aandacht veel te gemakkelijk af van de beleving van het moment. Om dat theatrale te vermijden wil ik mijn beelden zoveel mogelijk in het nu laten wortelen. Mij interesseert het soort werk dat geen verleden of toekomst suggereert. “

 

Citaten uit de NRC 17 maart 1995

 

 

 

 

 

 

Internal journey

 

Kapoor in een interview in 1990: “Actually I’m a painter working as a sculptor. Color is a feature of that. Again, the works that I was making before the last couple of years [‘de poedersculpturen’], were all about radiation and giving out. The works that I’m making now are the opposite. They’re all about absorption, taking in. Consequently, the colors from being bright become dark and gloomy.

 

 

 


 

Anish Kapoor (1954, Eng)

 

www.anishkapoor.com                          Wikipedia NL                              Wikipedia E

 

 

 

 

 

 

 

Descent into limbo, verzinken in vergetelheid of afdaling naar het niets, bestaat op het eerste gezicht uit een zwarte cirkel met een diameter van 60 cm. Maar is het een plat vlak of een onpeilbare diepte? Het gaat om een kom verzonken in de vloer en bedekt met zwart pigment. Het geheel is zo donker, dat geen perspectief meer waargenomen kan worden, de hersenen nemen het over en vullen het beeld in.

 

 


 

De Pont, Tilburg

 

Foto’s: november 2012 en januari 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in De Pont