Schrijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scringo door Giuseppe Penone, 2008

 

 

 

 

 

 

Doodskist, schatkist, reliekhouder

 

Als een naaldboom beschadigd raakt, laat de boom hars vloeien om de wond te beschermen tegen schimmels, virussen en bacteriën. Het is een kleverige stof die door de mens ook gewonnen wordt door een boom te kerven. Hars wordt in verschillende toepassingen gebruikt. Penone heeft een boom als het ware ontleed. Op de achtergrond is de uitwendige bescherming van de stam verbeeld, de schors. De stam is ontdaan van zijn schorsmantel als een nerts van zijn bontjas. De onvelde boomstam is overlangs opengesneden. Als een doodskist én een schatkist ligt de stam op zijn huid en toont zijn inhoud. De met goud beklede wanden koesteren de kostbare inhoud, de hars.

 

Penone: “My artwork shows, with the language of sculpture, the essence of matter and tries to reveal with the work, the hidden life within.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Giuseppe Penone (It, 1947)

 

Wikipedia

 

Persbericht van De Pont, 2010

 

“Giuseppe Penone (Garessio, Italië, 1947) was de jongste vertegenwoordiger van een groep Italiaanse kunstenaars die aan het einde van de jaren zestig onder de noemer arte povera (‘arme kunst’) bijeen werd gebracht. Een van de kenmerken van hun kunst was het gebruik van alledaagse en weinig kostbare materialen. De informele en levendig uitziende kunstwerken werden wel gezien als een reactie op de toenemende abstrahering en verontmenselijking van met name de Amerikaanse kunst van die periode. Tot de thema’s van de arte povera behoorden de wortels van de cultuur en het leven, verschillende bronnen van energie, en vooral energie als oerkracht. Penone is de enige in wiens werk de natuur het belangrijkste motief was. Met de groeikracht van de natuur en in het bijzonder die van bomen, lijkt hij nog steeds in een intense en obsessieve relatie te staan.”

 

De kunstenaars van arte povera gebruikten zowel afval: takken en vodden als rijke materialen: marmer en goud. Natuurlijke materialen werden vaak samengevoegd met door de mens gemaakte voorwerpen, niet voor de hand liggende combinaties fascineerden deze kunstenaars. Met het combineren ontstond er een dialoog tussen natuur en cultuur, tussen de aarde en de mens.

 

 

 

 

                                                               langdurig bruikleen, inmiddels is het werk weg uit De Pont

 

 

 


 

De Pont, Tilburg

 

Foto’s: april 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in De Pont