Kolven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolbenneblok door Tony Cragg, 1989

 

 

 

 

 

Vroege vorm

 

Kolbenneblok hoort tot een serie werken die Cragg ‘Early forms’ noemt, hij begon ze midden jaren tachtig te maken. Het zijn holle, naar het lijkt organisch gevormde werken, Kolbenneblok doet denken aan een schelpdierachtige uit het Precambrium, toen vele wonderlijke wezens leefden in de oerzeeën.

 

De serie ‘Vroege vormen’ is afgeleid van vaatwerk, van oude flessen tot reageerbuisjes, jampotten en wasmiddelflacons. Ze zijn gedraaid en aan elkaar verbonden om nieuwe vormen te maken. Kolben-neblok bestaat uit een staande en liggende kolf die met elkaar verbonden zijn. De eerste werken uit de serie zijn ontleend aan glaswerk dat gebruikt wordt in een chemisch laboratorium, Cragg was in de jaren zestig werkzaam als laborant.

 

De term ‘Early forms’ verwijst naar het feit dat vaatwerk tot de eenvoudigste en vroegste door de mens gemaakte vormen behoort en, archeologisch gezien, het ontstaan een belangrijke mijlpaal in de cultuur was.

 

 

 

 

 

Doelstelling

 

In 1985 verklaarde Cragg in een soort persoonlijk manifest, wat zijn doelstelling is. zijn doel is “the creation of objects and images that don’t exist in the natural or functional world but that are able to reflect and transmit information and sensations about the world and its very existence.”

 

Cragg stelde dat zijn werk gebaseerd is op ideeën, gevoelens, emoties, stemmingen en gebaren.

 

 

 

 

 

 

 


 

Tony Cragg (Eng./ Dtsl 1949)

 

Cragg over brons: “I call bronze the archaic plastic. When you melt bronze it’s more liquid than water. So you can cast very fine, complex forms from it. People knew this 6,000 years ago. Bronze has never lost its relevance.”

 

www.tony-cragg.com            Wikipedia NL             Wikipedia E

 

 

Tony Cragg is van oorsprong een Engelse kunstenaar maar in 1977 trok hij naar Duitsland. Hij is er gebleven en heeft er zijn eigen beeldenpark. Duitsland bood volgens Cragg in de jaren zeventig, naast veel atelier-ruimte, “a sense of the necessity of contemporary art”.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh  Schotland / Engeland

 

Foto’s: mei 2013

 

 

 

Startpagina BuitenbeeldinBeeld

 

 

Startpagina Scottish Gallery, Edinburgh