Hatsjepsoet en gevolg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Africa door William Theed, 1872

 

 

Het Albert-monument

 

De man van koningin Victoria van Engeland, prins Albert, stierf in 1861 op 42-jarige leeftijd aan typhus. Het was een goed huwelijk geweest en Victoria had veel verdriet over het verlies. In Londen richtte ze ter nagedachtenis een imposant neogotisch monument op voor haar echtgenoot, het Albert memorial. De bouw duurde bijna tien jaar en in 1872, een paar jaar voor de plaatsing van het definitieve Albert-beeld, is het monument door ‘de weduwe van Windsor’ geopend.

 

 

 

 

 

Vele beeldhouwers waren bij het project betrokken. Het centrale gedeelte van het monument kreeg een groot reliëf, op de hoeken kwamen beeldhouwwerken die industrie, landbouw en wetenschap verbeelden en op de hoeken van het decentrale gedeelte werden beeldengroepen geplaatst die werelddelen representeren: Azië, Afrika, Amerika en Europa. Op iedere beeldengroep werd een beeldhouwer gezet, William Theed kreeg Afrika toebedeeld.

 

Compositie

 

Hoewel iedere beeldengroep gemaakt werd door een andere beeldhouwer, was er voor de werelddelen wel een eenheid in basisontwerp. Iedere groep bestond uit een bereden dier (olifant, kameel, bizon, stier) met daaromheen vier figuren. De Afrika-groep representeert Egypte, het geheel lijkt een handelsmissie uit te beelden: ivoor, tapijten, een beeld, een pakket en misschien een moorse slaaf (er ligt een stuk ketting bij zijn voet) behoren tot de goederen.

 

 

 

 

Vrouwelijke farao

 

De hooggezeten Egyptische is een koningin want ze draagt de zogenaamde gierkap op haar hoofd. In haar hand houdt ze de kromstaf, het attribuut van de farao. Ze is daarom vermoedelijk de vrouwelijke farao Hatsjepsoet (regeerperiode van ca 1479-1458 voor Chr.). De koninginnen Nefertiti (ca 1370-1330 voor Chr.) en Cleopatra (69-30 voor Chr.) hadden eveneens veel invloed, maar waren geen farao. Na een waarnemingsperiode als regentes van haar neefje Thoetmosis III, kroonde Hatsjepsoet zichzelf tot koning / farao van Opper- en Neder-Egypte. In haar regeerperiode herstelde Hatsjepsoet de internationale handel en zette handelsmissies op touw.

 

 

 

              

 

 

Cartouche

 

Dat het om Hatsjepsoet gaat wordt bevestigd door een inscriptie. Op de borst van het faraobeeld waarop de jongeling naast haar zijn hand heeft gelegd, staat een cartouche met de naam van farao Thoetmosis III, hij regeerde officiëel van ca 1479-1425 voor Chr. Hij was minderjarig toen zijn tante, stiefmoeder en regentes Hatsjepsoet de macht naar zich toetrok, Thoetmosis bleef co-regent en volgde haar pas volledig op toen zij overleed.

 

De jongeling op wiens schouder Hatsjepsoet haar hand heeft gelegd en die op zijn beurt zijn hand op het beeld met de naam van Thoetmosis III heeft gelegd, kan gezien worden als de jonge Thoetmosis.

 

 

 

 

Geschiedschrijving

 

Het bestaan van Hatsjepsoet werd in de jaren twintig van de negentiende eeuw ontdekt door Egyptologen. Een paar decennia na haar dood waren portretten en haar naam weggebeiteld uit de geschiedschrijving van Egypte. Maar op minder prominente plekken waren cartouches met haar naam nog aanwezig. Jean-François Champollion, de Fransman die het hieroglyfenschrift ontcijferd had, las op een dag tot zijn verbazing over ene koninklijke Hatsjepsoet, een naam die hij nog nooit was tegengekomen in opsommingen van heersers.

 

Hij schreef erover in een brief gedateerd: Thèbes, 18 juin 1829. Deze brief werd met andere brieven gebundeld uitgegeven in 1833 en heruitgegeven in 1868. Kortom, de bijzondere vrouwelijke farao was bekend in de tijd dat Theed de Egyptische beeldengroep maakte.

 

 

 

 

 

 

Cleopatra

 

Langs de Thames staat sinds 1878 een obelisk met de bijnaam ‘de naald van Cleopatra’. Het was een geschenk van de Egyptische heerser in 1819 maar de obelisk werd pas in 1877 naar Engeland getransporteerd. De naald is gemaakt in de regeringsperiode van Thoetmosis III en draagt zijn cartouches evenals de bijgemaakte ‘valse’ leeuwen. William Theed kan die niet gekopieerd hebben op het Albert monument, de obelisk lag toen nog onder het zand. De naald bestond al ruim duizend jaar voordat Cleopatra het licht zag.

 

 

 


 

William Theed (1804-1891)

 

Wikipedia

 

Wikipedia Albert Memorial

 

 

 

 

                 Het Albert monument, het centrale gedeelte en de vergulde Albert, op de achtergrond Albert Hall

 

 

 

                                                                                       Prins Albert, landbouw en industrie, reliëf met dichters en musici

 

 

 

 

                                             noordoost-hoek van de buitenring van het monument

 

 

 


 

Kensington Gardens / Kensington Road, Londen

 

Foto’s: november 2013

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld