Sea Level

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea Level door Richard Serra, 1989 / 1996

 

volksmond: 'de muur van Serra'

 

 

Serra ontwierp het kunstwerk in 1989, maar het kon pas in 1996 gerealiseerd worden door een schenking ter gelegenheid van het opgaan van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de dienst Rijkswaterstaat.

 

De muur bestaat uit twee delen, elk tweehonderd meter lang die in elkaars verlengde liggen; de onderbreking door een kanaal met brug is eveneens 200 meter lang. De hoogte van het ene deel muur is gelijk aan het waterniveau in de randmeren, de hoogte van het andere dat op een hogere helling ligt, gelijk aan de dijkhoogte in de polder.

 

 

 

                                                    

 

                                                       googlemaps:

                                                       Sea level is de doorbroken diagonaal van linksboven naar rechtsonder

 

                           

Zeespiegel

 

De bovenste rand van Sea Level heeft dezelfde hoogte als de zeespiegel. Als Zeewolde onder water komt te staan, kunnen bewoners het kunstwerk opvluchten. Serra refereert met het werk aan het feit dat Zeewolde op de zeebodem ligt. De muur ligt op hellingen van een landschapspark en de helling op- of aflopend langs de muur geeft de sensatie van boven water komen of onderwater gaan. De kunstenaar was gefascineerd door het feit dat het waterpeil van de randmeren hoger lag dan het land waarop Zeewolde gebouwd is.

 

 

Maatgevend

 

Serra (1991): “Het kunstwerk zal het landschap visualiseren. Het zal niet alleen de verhouding van de mens tot het landschap een maat geven, maar ook het landschap zelf. Door de manier waarop het kunstwerk zich uitstrekt, impliceert het de aanwezigheid van de zee. Voorheen was de betekenis van het zeeniveau verborgen of werd alleen conceptueel begrepen. Wat er in beginsel al was als mogelijkheid, zal in zijn ware gedaante onthuld en blootgegeven worden op beide hellingen. Het kunstwerk zal ervoor zorgen dat de aanschouwer een rol gaat spelen in het geheel. Wanneer mensen leren een nieuwe betekenis te zien in de omgeving die hen omringt, zullen zij sympathie krijgen voor het landschap en zich opnieuw oriënteren.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Richard Serra (VS, 1939)

 

Serra in Wikipedia

 

 

                                  

 

 

 


 

Zeewolde, landschapspark De Wetering

 

Foto’s: juli 2008

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

LandArt in Nederland