Hannema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret van Dirk Hannema door Charlotte van Pallandt, 1974

 

 

Dirk Hannema had grote waardering voor de beeldhouwkunst van Charlotte van Pallandt. Hij kocht werk van haar aan, maar kreeg ook werk cadeau, waarmee Van Pallandt haar waardering voor hem liet blijken. In 1974 liet Hannema zich door Charlotte van Pallandt portretteren.

 

 

 

 

 

 

Dirk Hannema

 

Dirk Hannema (1896-1984) kocht zijn eerste kunstwerk toen hij veertien was en is niet meer opgehouden te verzamelen. Hij studeerde kunstgeschiedenis en werd al heel jong directeur van Museum Boymans in Rotterdam (1921-1945). Na de oorlog trok hij zich terug en hield zich alleen nog met zijn collectie bezig.

 

Hij liet zijn oog vallen op het Nijenhuis dat in verval geraakt was. Het Nijenhuis is een havezate, maar wordt tegewoordig aangeduid met kasteel. Hij wist de provincie Overijssel te overtuigen van het belang van restauratie en na het herstel mocht Hannema op het kasteel wonen in ruil voor de openstelling van zijn collectie voor het publiek. In 1958 betrok hij het Nijenhuis.

 

Zijn verzameling had hij ondergebracht in een naar zijn ouders vernoemde stichting, ‘De Hannema-de Stuers Fundatie’. Stapsgewijs werden kamer na zaal van het kasteel omgebouwd tot tentoonstellingruimte. De kasteeltuin werd een podium voor beelden uit de collectie.

 

 

 

 

 

 

 

De collectie van Hannema versmolt in de loop der jaren met verzamelingen van andere particulieren en de collectie van de provincie Overijssel. Een deel van de collectie wordt in het museum De Fundatie in Zwolle getoond, een deel in en om Kasteel het Nijenhuis.

 

 

 


 

Charlotte van Pallandt (1898-1997)

 

Wikipedia

 

 

Van Pallandt over haar manier van werken:  “Ik werk voornamelijk met figuur en portret. Het gaat mij om de vorm, hoe verkrijg ik een prachtig gespannen vorm om tot een sterke expressie te komen, die enigszins benadert wat ik voel. Het gaat om een drie-dimensionale compositie, volumes hangen met elkaar in een nauw verband.”

 

Toen zij stierf werd van Pallandt gememoreerd als ‘de beeldhouwkunstige moeder des vaderlands’ en ‘de koningin van de Nederlandse beeldhouwkunst’.

 

 

 

 

 

 

 


 

Museum de Fundatie, Zwolle

 

Foto’s: februari 2015

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Museum de Fundatie