Meisje

 

 

 

 

 

 

 

 

Staand meisje door Lambertus Zijl, 1919

 

 

 

 

 

 

De stijl van Zijl

 

De Telegraaf van 6 oktober 1923 schreef over een tentoonstelling ‘Klein plastiek’: “In de bronzen van Zijl herkennen we de weeke, en voor elke gevoelsnuance zoo ontvankelijke klei. Zijn werk is als het in het ruwe materiaal gevangen levende moment. rauw en ongepolijst, en van groote dramatische kracht.”

 

De stijl van Zijl werd vaak impressionistisch genoemd. Bijvoorbeeld bij een ‘eere-tentoonstelling’ ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag in 1926 en bij de laatste tentoonstelling van de Nederlandsche Kring van Beeldhouwers in de oorlog:

 

              

 

                                           De Telegraaf,  24 november 1926                                                                                       De Tijd op 20 februari 1941 

 

 

 

 


 

Lambertus Zijl (1866-1947)

 

Wikipedia

 

 

 

 

Dat Zijl 60, 70, 75 en 80 jaar werd, is steeds door de kranten gememoreerd met korte berichten tot langere artikelen:

 

Bij de zeventigste verjaardag van Zijl, vroeg de Telegraaf kunstenaars een reactie voor de krant van 12 juni 1936.

 

Hildo Krop schreef:

 

U vraagt mij enige woorden van gelukwens te schrijven over Zijl bij zijn 70ste verjaardag. Ik schrijf slecht, maar wil hem graag in ’t openbaar gelukwensen, omdat ik Zijl ’n man vind, die door zijn scheppingen van levende kunst in ’n tijd dat er op beeldhouwgebied niet veel goeds te zien was in Holland er veel toe bij heeft gedragen, die kunst weer te doen opbloeien. Als de Holl. beeldhouwkunst van nu gelijkwaardig staat naast welke buitenlandse ook, danken we dat niet in de laatste plaats aan Zijl, die met Mendes wel de voornaamste was, door wie die opbloei zich kon manifesteren.

  

 

Prof. J. Bronner reageerde met:

 

Zijl en zijn werk gaven mij vreugde en geluk. Op even stijlvolle als natuurlijke wijze is hij, zonder ophef, ons meesterlijk voorgegaan “langs den ouden weg naar nieuwe landen”. Een gaaf mensch en uitnemend kunstenaar, wien ik graag op dezen dag, met bijzonderen dank voor zijn vriendschap, mijn eerbiedige hulde en warme bewondering wil betuigen. Nog tal van jaren tot heil van de Nederlandsche Beeldhouwkunst!

 

 

Het Vaderland had lovende woorden bij de 75ste verjaardag. In de krant van 12 juni 1941:

 

                   .. 

 

 

 

 

                                                                                                                              Kasteel het Nijenhuis

 

 

 


 

Kasteel het Nijenhuis, Heino / Museum de Fundatie, Zwolle

 

Foto’s: december 2015

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Museum de Fundatie