Beeldentuin Kasteel het Nijenhuis

 

uit de collectie van Museum Beelden aan Zee

 

 

 

Citaten uit de collectie beelden

 

Op deze webpagina’s voorbeelden / citaten van beelden uit de verzameling

om een indruk te geven van de aard en diversiteit van de collectie.

 

 

 

                                                                                                                                   Sitzende door Frank Dornseif (Dtsl), 1984

 

Dirk Hannema

 

Dirk Hannema (1896-1984) kocht zijn eerste kunstwerk toen hij veertien was en is niet meer opgehouden te verzamelen. Hij studeerde kunstgeschiedenis en werd al heel jong directeur van Museum Boymans in Rotterdam (1921-1945). Na de oorlog trok hij zich terug en hield zich alleen nog met zijn collectie bezig.

 

Hij liet zijn oog vallen op het Nijenhuis dat in verval geraakt was. Het Nijenhuis is een havezate, maar wordt tegewoordig aangeduid met kasteel. Hij wist de provincie Overijssel te overtuigen van het belang van restauratie en na het herstel mocht Hannema op het kasteel wonen in ruil voor de openstelling van zijn collectie voor het publiek. In 1958 betrok hij het Nijenhuis.

 

Zijn verzameling had hij ondergebracht in een naar zijn ouders vernoemde stichting, ‘De Hannema-de Stuers Fundatie’. Stapsgewijs werden kamer na zaal van het kasteel omgebouwd tot tentoonstellingruimte. De kasteeltuin werd een podium voor beelden uit de collectie.

 

 

 

 

                                                                                                                                Anaxagoras door Josef Pillhofer (Oostenr), 1970

 

 

Beeldentuin

 

De collectie van Hannema versmolt in de loop der jaren met verzamelingen van andere particulieren en de collectie van de provincie Overijssel. Een deel van de collectie wordt in het museum De Fundatie in Zwolle getoond, een deel in en om Kasteel het Nijenhuis. De beeldentuin is 4,5 ha groot en omvat een siertuin, grasvelden en een bosgebied.

 

Naarmate de koperprijs hoger werd, nam het aantal bronsdiefstallen in Nederland toe. Veel kunstwerken werden gestolen en omgesmolten. Dieptepunt was de roof van De Denker van Rodin uit de beeldentuin van museum Singer te Laren, januari 2007. Veel musea zagen zich door de brutale kunstdiefstallen genoodzaakt hun bronzen uit tuinen en parken weg te halen, ook De Fundatie verwijderde de bronzen uit de tuin rond Kasteel het Nijenhof. Maar na een upgrade van de beveiliging is voorjaar 2012 de tuin weer opengegaan, mét bronzen in de uitstalling.

 

 

 

 

                                                                                                                          Die Werra door Werner Stötzer (Dtsl), 1972

 

 

Collectie Museum Beelden aan Zee

 

Bruiklenen

 

De beeldentuin kreeg naast een betere beveiliging, ook een uitbreiding. Voorjaar 2012 opende de vernieuwde beeldentuin met een grote beelden-expositie. Met een omvangrijk bruikleen heeft Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling een internationaal karakter gegeven. De langdurige bruiklenen bestaan uit ruim twintig beelden die eerder getoond werden in Sculptuur Soestdijk in 2008 (zie aldaar), uitgebreid met een twintigtal andere werken, die op deze pagina’s getoond worden.

 

De kerncollectie van Museum Beelden aan Zee bestaat uit naoorlogse, moderne beelden met het thema ‘de mens’. De collectie van Beelden aan Zee is voortgekomen uit de particuliere verzameling van het echtpaar Theo en Lida Scholten-Miltenburg. Naast een groot aandeel beelden van Nederlandse beeldhouwers in de collectie, ligt er ook een accent op beelden uit Duitsland.

 

 

 

 

                                                                                                          Odalisque of Concubine door Allen Jones (GB), 1983

 

 

 

 


 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beeldentuinpark Kasteelt het Nijenhuis, collectie Beelden aan Zee