Blijbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijbeeld door Marc de Roover, 1997

 

 

 

 

 

 

Hogere sferen

 

De naam Blijbeeld heeft het kunstwerk te danken aan zijn voormalige standplaats, de Blijmarkt in Zwolle. In 1994 gaf de gemeente opdracht aan de Belgische kunstenaar Marc De Roover een beeld te maken voor het pleintje dat gedomineerd wordt door een schouwburg en de classicistische façade met timpaan en zuilengalerij van een voormalige rechtbank. In het laatste gebouw (‘paleis’) was toen het museum voor naïve en outsiderkunst ‘De Stadshof’ gevestigd.

 

Het beeld moest een eigen plaats veroveren tussen het architectonische geweld van de omringende gebouwen. De Roover kwam uit bij de mythische zwaan die mensen meevoert van de materiële wereld naar een hoger, immaterieel niveau. Die metafoor was van toepassing op zowel de schouwburg als het museum. De mensen betreden er een denkbeeldige wereld die hen in andere, hogere sferen brengt. De zwanen fungeren als dragers van een opwaarts gerichte spiraalvorm die naar het hogere reikt. De spiraalvorm doet ook denken aan de weergaven van de toren van Babel. Dat gebouw moest alle mensen, welke taal ze ook spraken, samenbrengen. Het beeld werd in 1997 gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

Win-win

 

Sinds 2004/2005 is het ‘paleis’ aan de Blijmarkt verbouwd tot het museum waarin ‘De Fundatie’ gevestigd is. Museum de Fundatie groeide en in 2012 is een verbouwing gestart. Vanwege de verbouwing en de herinrichting van de Blijmarkt moest het beeld verplaatst worden. De gemeente besloot najaar 2011 het kunstwerk aan De Fundatie te schenken. Het hanteerde de volgende argumenten:

 

Omdat het beeld sterk refereert aan het voormalige museum De Stadshof, komt het niet langer tot zijn recht. Ook past het beeld niet in het ontwerp van de stadsarchitect, waarbij onder andere de banken en de reclamemasten van De Fundatie verdwijnen en zo een nieuwe open ruimte van bedrijvigheid ontstaat. Verder schrijft de gemeente bij het voorstel:

 

“Beoogd effect

Schenking van het kunstwerk door de gemeente Zwolle aan Museum De Fundatie die het beeld zal verplaatsen naar de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis. De transportkosten en latere beheers- en onderhoudskosten vallen daarmee volledig onder verantwoordelijkheid van de Fundatie.”

 

De kunstenaar kan zich vinden in de nieuwe standplaats en Museum De Fundatie is blij met het kunstwerk. Voorjaar 2012 is het beeld verhuisd naar kasteel Het Nijenhuis.

 

 

                                

 

                                    Still uit een televisieprogramma, 2010

 

 

 


 

Marc de Roover (België, 1948)

 

www.marcderoover.eu

 

 

 

 

 

 


 

Beeldenpark Kasteel het Nijenhuis te Heino, museum de Fundatie

 

Foto’s: juli 2012

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beeldentuin Kasteel het Nijenhuis, de Fundatie