Beeldentuin Kasteel het Nijenhuis

 

museum de Fundatie, Heino (Ov)

 

 

 

Citaten uit de collectie beelden

 

Op deze webpagina’s voorbeelden / citaten van beelden uit de verzameling

om een indruk te geven van de aard en diversiteit van de collectie.

 

 

 

 

 

Dirk Hannema

 

Dirk Hannema (1896-1984) kocht zijn eerste kunstwerk toen hij veertien was en is niet meer opgehouden te verzamelen. Hij studeerde kunstgeschiedenis en werd al heel jong directeur van Museum Boymans in Rotterdam (1921-1945). Na de oorlog trok hij zich terug en hield zich alleen nog met zijn collectie bezig.

 

Hij liet zijn oog vallen op het Nijenhuis dat in verval geraakt was. Het Nijenhuis is een havezate, maar wordt tegewoordig aangeduid met kasteel. Hij wist de provincie Overijssel te overtuigen van het belang van restauratie en na het herstel mocht Hannema op het kasteel wonen in ruil voor de openstelling van zijn collectie voor het publiek. In 1958 betrok hij het Nijenhuis.

 

Zijn verzameling had hij ondergebracht in een naar zijn ouders vernoemde stichting, ‘De Hannema-de Stuers Fundatie’. Stapsgewijs werden kamer na zaal van het kasteel omgebouwd tot tentoonstellingruimte. De kasteeltuin werd een podium voor beelden uit de collectie.

 

 

 

 

                                                                                  Dirk Hannema door Charlotte van Pallandt, 1974

 

 

 

 

 

 

Beeldentuin

 

De collectie van Hannema versmolt in de loop der jaren met verzamelingen van andere particulieren en de collectie van de provincie Overijssel. In 1963 ontving de stichting een belangrijk legaat uit de verzameling De Graaff-Bachiene, waaronder de zonnewijzer van Zadkine. Een deel van de collectie wordt in het museum De Fundatie in Zwolle getoond, een deel in en om Kasteel het Nijenhuis. In 1989 kregen de restanten van het Hildebrandmonument uit Haarlem van Jan Bronner een rustplaats in de tuin. In de jaren negentig werden werken van Dora Dolz, Pjotr Müller en Joost van den Toorn bijgeplaatst en in de nieuwe eeuw zijn werken van Frode Bolhuis, Heringa / van Kalsbeek en Ronald Westerhuis toegevoegd. De beeldentuin is 4,5 ha groot en omvat een siertuin, grasvelden en een bosgebied.

 

De getoonde vaste collectie van De Fundatie in de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis, bestaat voor het merendeel uit Nederlands werk.

 

 

 

 

 

 

Collectie Museum Beelden aan Zee

 

De beeldentuin kreeg in 2011 naast een betere beveiliging vanwege de landelijke bronsdiefstallen, ook een uitbreiding. Voorjaar 2012 opende de vernieuwde beeldentuin met een grote beelden-expositie. Met een omvangrijk bruikleen heeft Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling een internationaal karakter gegeven. De langdurige bruiklenen omvatten de 22 beelden die eerder getoond werden in Sculptuur Soestdijk 2008 (zie aldaar), uitgebreid met eentwintigtal andere werken (zie FundatieBaZ). Op deze webpagina’s worden alleen beelden uit de eigen collectie getoond.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beeldentuin Kasteel het Nijenhuis, de Fundatie