Zigeunerkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp voor een zigeunerkamp door Constant Nieuwenhuys, 1956-1958

 

 

 

Unitair urbanisme

 

Constant was medeoprichter van de groep Cobra. Hij pleitte in die tijd al voor een nieuwe samenleving met kunst. Enkele jaren na de opheffing van Cobra in 1951, legde Constant de schilderskwast neer en startte met de ontwikkeling van een groot ideologisch urbanisch project, het New Babylon.

 

New Babylon is een ontwerp voor een nieuwe woon- en maatschappijvorm. De mechanisering en automatisering zal in de toekomst de mens alle arbeid uit handen nemen was de gedachte. De ‘burgelijke mens’ had afgedaan, de ‘spelende mens’ -Homo ludens- was opgestaan. Vrije tijd wordt tijd van leven.

 

 

 

 

                                                                        De eerste maquette van het project New Babylon.

 

Zigeuners

 

In een interview in 1966 werd Constant de vraag gesteld hoe hij tot ‘New Babylon’ was gekomen. Constant:

 

‘Ik was aanvankelijk schilder, toen ben ik gaan beeldhouwen. Daarbij maakte ik voor het eerst iets op schaal, iets dat dus groter gedacht wordt dan gemaakt. Zo heb ik in Alba in Italië een ontwerp voor een zigeunerkamp gemaakt. De zigeuners werden verdreven vanonder de oude betonnen overkapping van de veemarkt. Ze zaten toen naast de rivier, de fiume Tanaro, daar zaten ze. ’t Waren Piemontesi, dat is een bepaalde stam. Dat is in 1956 geweest.

 

Daardoor ben ik voor het eerst over New Babylon gaan denken. We zijn nomaden. We zijn pas in het stenen tijdperk sedentair geworden, toen we gingen produceren. Zigeuners staan wel ’t dichtst bij New Babylon wat hun leven betreft.

 

 

 

 

                                                                 achtergrond: Ode aan l’Odéon, 1969

 

 

 


 

Constant Nieuwenhuys (1920-2005), kortweg Constant

 

Zijn naam wordt ook geschreven als Constant Nieuwenhuis. Constant was lid van de groep Cobra (Wikipedia) die opgeheven werd in 1951. Constant heeft de Cobragroep achteraf bestempeld als een mislukking. Het had, vond hij, ‘pseudo-experimentele kunst’ voortgebracht, en was gebaseerd op een volkomen vals idee van vrije kunst. Kunst, en zeker de schilderkunst, is niet vrij aldus Constant, maar de ‘slaaf van een kunstmatig in leven gehouden verleden, en van de handel.

 

Constant in Wikipedia

 

 

 


 

Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan

 

Foto’s:  februari 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Gemeentemuseum, Den Haag