Kijkdozen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diorama III door Constant Nieuwenhuys, 1962

 

 

 

 

 

Unitair urbanisme

 

Constant was medeoprichter van de groep Cobra. Hij pleitte in die tijd al voor een nieuwe samenleving met kunst. Enkele jaren na de opheffing van Cobra in 1951, legde Constant de schilderskwast neer en startte met de ontwikkeling van een groot ideologisch urbanisch project, het New Babylon.

 

New Babylon is een ontwerp voor een nieuwe woon- en maatschappijvorm. De mechanisering en automatisering zal in de toekomst de mens alle arbeid uit handen nemen was de gedachte. De ‘burgelijke mens’ had afgedaan, de ‘spelende mens’ -Homo ludens- was opgestaan. Vrije tijd wordt tijd van leven.

 

New Babylon is een model van hoe de wereld eruit zou kunnen zien als het zover is. Een nieuwe manier van wonen moet verveling tegengaan. Veranderlijkheid is de nieuwe norm. Leefruimtes hebben verschuifbare wanden waardoor steeds nieuwe situaties gevormd worden, het decor wisselt voortdurend.

 

Constant: “Niemand zal ooit kunnen terugkeren naar een plaats die hij voordien bezocht heeft, niemand zal ooit een beeld herkennen dat in zijn geheugen bestaat, niemand ook zal daarom in gewoonten komen te vervallen.”

 

 

 

 

                           Diorama II, 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

New Babylon

 

In 1964 bouwde Constant in Osdorp ‘Plastisch teken’, een toeganspoort die de bijnaam ‘Poort van Constant’ kreeg. De kunstenaar lijkt voor zijn poort elementen uit Diorama II gebruikt te hebben. Het is daarmee het enige gerealiseerde onderdeeltje van New Babylon.

 

 

 

 

 

 

 

Het Gemeentemuseum had de twee werken in langdurig bruikleen van de weduwe van Constant, Trudy Nieuwenhuys-van der Horst. Januari 2015 zijn de diorama’s aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaanfonds. Er bestaan in totaal drie diorama’s.

 

                                                                                                                

 

 


 

Constant Nieuwenhuys (1920-2005), kortweg Constant

 

Zijn naam wordt ook geschreven als Constant Nieuwenhuis. Constant was lid van de groep Cobra (Wikipedia) die opgeheven werd in 1951. Constant heeft de Cobragroep achteraf bestempeld als een mislukking. Het had, vond hij, ‘pseudo-experimentele kunst’ voortgebracht, en was gebaseerd op een volkomen vals idee van vrije kunst. Kunst, en zeker de schilderkunst, is niet vrij aldus Constant, maar de ‘slaaf van een kunstmatig in leven gehouden verleden, en van de handel.

 

Miskend

 

Constant voelde zich miskend wat betreft zijn ideeën over de toekomstige mens en zijn leefomgeving: “Men wist jarenlang niet wat men met mijn werk aan moest. Ik heb boeken over New Babylon in eigen beheer moeten uitgeven.”

 

 

 

 

 

                           Constant in Wikipedia

 

 

 


 

Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan

 

Foto’s:  februari 2012 en oktober 2014

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Gemeentemuseum, Den Haag