Kiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabric of time door Folkert de Jong, 2013

                              het beeld was onderdeel van de installatie ‘The Primacy of Matter over Thought’

 

 

Oerknal

 

De Big Bang van circa 13,8 miljard jaar geleden creëerde ruimte en tijd. Die twee entiteiten zijn volgens de relativiteitstheorie van Einstein niet te scheiden. De tijd, de vierde dimensie, en de daarmee verweven ruimte bestaat uit alle gebeurtenissen uit verleden, heden en toekomst in ons heelal.

 

De Fabric of time, de oerknal, stelt De Jong voor als een mummie die bewaard is gebleven op sterk water. De kijker ziet dat de mens met zijn grote hersenpan al in de kiem van de schepping aanwezig was, evenals zijn vermogen tot ontleding van zichzelf en de wereld om hem heen. Maar de mens, ‘kroon der schepping’, is behalve slim en onderzoekend ook kwetsbaar gezien de pijl in zijn achilleshiel. Hij is hard op weg zijn eigen ondergang te bewerkstelligen.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                        Steenbok, het sterrenbeeld van 22 december - 20 januari; Kerstmis valt in deze periode..

 

Middelpunt

 

De installatie ‘The Primacy of Matter over Thought’ werd gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘De anatomische les’ in het Gemeentemuseum Den Haag. Op de expositie waren tien zeventiende eeuwse werken bijeengebracht die de ontleding van het menselijk lichaam in het Theater Anatomicum laten zien. Daarnaast werden gerelateerde kunst uit de moderne en hedendaagse tijd en chirurgische werktuigen en preparaten uit voorbije eeuwen getoond.

 

De installatie ‘The Primacy of Matter over Thought’ van De Jong was gebaseerd op het Theater Anatomicum en vormde de schakel tussen het zeventiende eeuwse en het hedendaagse werk op de expositie. De Jong: “Het thema sluit zeer goed aan bij mijn persoonlijke fascinatie. In mijn hele geschiedenis ben ik gefascineerd door de toestand van het menselijk lichaam”.

 

Burgers konden destijds tegen betaling meekijken bij de anatomische lessen. In De Jongs bijdrage was niet het te onderzoeken lichaam het middelpunt van het theater / van het kunstwerk, maar de bezoeker. De kijker werd uitgenodigd naar zichzelf te kijken in relatie tot het kunstwerk en de geschiedenis. De Jong: “De kijker heeft bij het kijken naar kunst altijd een veilige afstand tot het onderwerp. En ik dacht stel je toch voor dat je onderdeel zou worden van een soort van anatomische gebeurtenis; waarbij iets opengelegd wordt en waarbij je als bezoeker ineens in dat middelpunt komt te staan. Dan wordt het ineens een heel andere belevenis dan wanneer je alleen als voyeur of als toeschouwer op een afstandje ernaar kijkt. Mijn doel was om er een soort van gebeurtenis van te maken voor de bezoeker.”

 

 

 

 

 

 

Kermis

 

Folkert de Jong naar aanleiding van de expositie ‘De anatomische les’: Ik loop al een hele tijd rond met het idee om iets met perspex te doen.Vooral ook de lichtwerking vind ik heel interessant, het idee dat het iets van de realiteit filtert. De kleuren maken de realiteit mooier of die blinderen de realiteit of maken het mistig. En dat vind ik interessant, ik moest denken aan die anatomische lessen en aan die weckpotten met die lichaamsdelen; de toegevoegde waarde daarvan is natuurlijk dat het nog mysterieuzer wordt omdat het is ingesloten. Dat iets bewaard moet worden – in de context van een museum heb je het over conserveren- en dat vond ik wel interessant. Normaal moet je altijd de naakte waarheid laten zien vind ik, je moet het materiaal gewoon herkennen zeg maar, het niet verhullen of beschilderen en ik vond dat in de context van de anatomische les mooi die mystiek maar ook dat je een beetje het idee krijgt van zo’n kermis, van een waarzegger in zo’n glazen doos hebt.

 

  

 

                                                     

 

                                                                                                                                                        De achilleshiel is getroffen

 

 

 


 

Folkert de Jong (1972, Nederland)

 

www.folkertdejong.org             Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 


 

Gemeentemuseum, Den Haag

 

Foto’s: februari 2014

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Gemeentemuseum, Den Haag