Noch dit noch dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double negative door Louise Bourgeois, 1963

 

 

Noch het een noch het ander

 

Double negative is een notatie voor een beschrijving waarin iemand (of iets) in tweevoud omschreven wordt met wat hij niet is. Zo werd de Franse bourgeoisie (!) vroeger omschreven met twee ‘double negatives’: “noch edelman noch soldaat, noch boer noch arbeider, dat is de bourgeois”. Vlees noch vis eigenlijk, wil de uitspraak zeggen.

 

De van oorsprong Franse Louise Bourgeois gebruikte de term als titel voor haar werk. Het is een landschapje dat bestaat uit uitstulpingen, uit bobbels en paddenstoelachtige vormen. Ze doen er aan denken, maar zijn het niet: noch borsten noch penissen, een ‘double negative’.

 

 

 

 

 

 

Double positives

 

Over de betekenis van haar beelden verklaarde Bourgeois in 1982: “Jaren geleden noemde ik een sculptuur “One and Others” en sindsdien kunnen vele zo genoemd worden. De relatie die iemand met zijn omgeving heeft, eist voortdurend alle aandacht op. Die relatie kan oppervlakkig of hecht, eenvoudig of intens, subtiel of bot zijn; ze kan ook moeizaam of aangenaam zijn. Maar in ieder geval is zij werkelijk of denkbeeldig. en dat is de bodem waarop mijn werk groeit.

 

 

 

 

 

 

Tand des tijds

 

Rond 1960 begon Bourgeois te experimenten met latex en andere materialen. ‘Double negative’ heeft ook een huid van latex, de kern is gips. Het materiaal blijkt niet goed bestendig tegen de tand des tijds, het werd bros en donker. Het Kröller Möller heeft het werk inmiddels gerestaureerd en de intentie is het werk permanent in een zuurstofvrije vitrine te houden.

 

 

 


 

Louise Bourgeois (Fr / VS 1911-2010)

 

Wikipedia                           Wikipedia E.

 

 

Ontwrichting

 

Het oeuvre van Bourgeois wortelt in haar jeugd. Een uitspraak van haar in 1997: “My childhood has never lost its magic, it has never lost its mystery, and it has never lost its drama. All my work in the past fifty years, all my subjects, have found their inspirations in my childhood.” Haar vader kreeg een verhouding met de door haar geliefde gouvernante en die relatie ontwrichtte het gezin. De jonge Louise kwam in een groot loyaliteitsconflict. De woede en jalouzie die de relatie bij haar opwekte, beheerst haar werk.

 

 

 

 

 

 

 


 

Museum Kröller Müller,  Otterlo, de Hoge Veluwe:   Wikipedia

 

Foto’s:  juli 2012

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina museum Kröller Müller

 

 

Startpagina beeldenpark Kröller Müller