Gewei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewei door John Rädecker,1928-29

 

 

Tenslotte

 

Uit de nota ‘Het landgoed ‘De Hooge Veluwe’ uit 1932 die de Kröllers schreven aan de minister van Binnenlandse Zaken de de minister president :

 

“Verder werd in denzelfden gedachtengang, aan eenige kunstenaars de schepping van kunstwerken opgedragen: Het standbeeld van Generaal Chr. de Wet door den bekenden beeldhouwer J.Mendes da Costa, neemt daaronder de eerste plaats in. Voorts vermelden wij de “President Steyn-Bank” van Professor H. van de Velde, alsmede twee groote beelden van Maendes da Costa: “De Wetenschap” en “De Liefde”, die reeds in ons bezit zijn, doch nog op het landgoed moeten worden opgericht en ten slotte “Het Hert” en “Het Gewei” van den beeldhouwer J. Raedecker.”

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Geest en materie

 

Op een dag nam mevrouw Kröller-Müller een gewei mee naar het atelier van Rädecker. Het moest als voorbeeld dienen voor een beeld waartoe zij opdracht heeft gegeven. In een concept van bovengeciteerde nota staat:

 

“Aan den voet van den Franschen berg ligt een zwaar granietblok met een in reliëf gebeeldhouwd hertengewei … weer herinnerend aan de symboliek der Sint Hubertus-legende. Het gewei, zinnebeeld der materie, is afgeworpen, terwijl op den Franschen berg zelf, dus daarboven, het kruis verschijnt als symbool van den geest die het landgoed beheerscht. Op deze wijze is getracht het geheel te doorgronden van de symboliek ‘Spiritus et Materia Unum’.”

 

Herten verliezen jaarlijks hun koptooi, maar het gewei dat afgebeeld is, werd niet afgeworpen. De schedel zit nog aan het hoornig uitgroeisel vast, het dier heeft met zijn versierselen het leven gelaten. Daarmee gaat de symboliek die Anton Kröller hierboven schetst, niet op. Naar verluid zou prins Hendrik, fervent jager, het gewei geleend of geschonken hebben.

 

Helene Kröller plaatste het beeld als markering aan het begin van de noord-zuid zichtlijn die zij had laten aanleggen. Het geplande kruis boven op de Franse berg is er nooit gekomen.

 

 

 


 

John Rädecker (1885 – 1956)

 

Wikipedia

 

John Raedecker of Rädecker was een van de belangrijkste beeldhouwers van de jaren ’20 en ’30 en werd in zijn tijd beschouwd als de ‘grand old man’ van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij was een virtuoos hakker in steen; ‘niemand kan zo’n huid hakken als John’ zei Mari Andriessen over hem. Zijn beelden zijn vaak grof van vorm, de nadruk ligt op sensitiviteit en sensualiteit. Hij wordt tot de Amsterdamse School gerekend maar bracht een groot deel van zijn leven door in het Noord Hollandse Groet.

 

 

 

 

 

 

 


 

Museum Kröller Müller,  Otterlo, de Hoge Veluwe:   Wikipedia

 

Foto’s:  mei en augustus 2011

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina beeldenpark Kröller Müller