Toorop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Toorop door Johan Altorf, 1925

 

 

 

 

 

 

Jan Toorop

 

Toorop (1858-1928) was een belangrijk kunstschilder uit het begin van de vorige eeuw. Zijn stijl hoort tot het symbolisme. In 1894 maakte hij een lithografie voor de promotie van de Delftsche Slaolie, waarin de jugendstil heel sterk tot uitdrukking kwam. Door de bekendheid van deze litho werd art nouveau in Nederland ook wel slaoliestijl genoemd. Hij is de stamvader van een aantal kunstenaars. Charley Toorop was zijn dochter, Edgar en John Fernhout zijn kleinzoons. Ook achterkleinzoon Rik Fernhout is kunstenaar.

 

 

 

        

 

          Drie zelfportretten van Toorop uit resp. 1911, 1915 en 1927

 

 

                  

 

                                          De versie in brons van het Kröller Müller

 

 

              

 

 

 

 

In 1925 boetseerde Altorf een portretbuste van Jan Toorop, het werd in brons gegoten en zeer positief ontvangen. In 1951 blijkt er ook een hardstenen versie te bestaan:

 

 

 

 

 

 

      Het Vaderland, resp. 10 juli, 10 en 27 november 1925

 

 

    De Telegraaf, 10 november 1925

 

 

 De Tijd, 20 maart 1951 (het gaat om kunstverzamelaar S.J.

 Sala volgens andere berichten; S.J staat voor Simon

 Johannes)

 

Kunstzaal of Kunsthandel D. Sala en Zonen was eerst gevestigd in Leiden en vanaf 1933 in Den Haag. De kunsthandel werd in 1951 opgeheven. Vermoedelijk maakte de hardstenen kop van Toorop deel uit van de kunstverzameling van de familie Sala. Zie voor brieven van Toorop [“Leer wat geduld, beste kerel (..). Ik ben geen fabriek die teekeningen afdrukt.”] aan Sala: link.

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

 

Johan Altorf heeft het vak van onderaf geleerd, hij is als werkman-beeldhouwer begonnen en heeft zich langzamerhand gevormd. Tussen 1894 en 1897 volgde hij avondlessen aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Hij was korte tijd werkzaam bij de firma Tetterode te Amsterdam waar hij zich bekwaamde in het hakken van natuursteen en bouwplastieken vervaardigde.

 

Als gevolg van zijn geringe reislust bleef zijn werkterrein voornamelijk beperkt tot Den Haag en Rotterdam. Omstreeks 1911 ontwierp Altorf een twintigtal dierfiguren. Ze werden gegoten in klei en vervolgens geglazuurd en gebakken door pottenbakker Chris Lanooij (Haga keramiek, Purmerend). Altorf behoorde tot een kleine groep van erkende esthetische kunstenaars met Joseph Mendes da Costa, Lambertus Zijl en John Radecker.

 

Website          Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 


 

Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen

 

Foto’s: augustus 2015

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Nederlandse Musea