Walswerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walswerkers door Hildo Krop, 1938

 

                               rechtsachter: voorstudie van de Dokwerker door Mari Andriessen, 1951-52

 

 

                        

 

                                             Algemeen Handelsblad, 19 juli 1938

 

 

Voor een nieuwe walserij in Velsen, kreeg Hildo Krop in 1938 de opdracht een werk te maken voor de entree. Hij ontwierp drie beelden van walswerkers, maar de uitvoering ging vanwege de oorlogsdreiging en de oorlog niet door.

 

Op 23 september 1939 schreef het Vaderland al over de problemen die in de ijzerindustrie waren ontstaan. Er was onzekerheid over de ertsvoorziening vanuit het buitenland en de export van de ruwijzerproductie:

 

“Het erts is een zoo gevoelig contrabandeartikel, dat op regelmatigen aanvoer niet zal kunnen worden gerekend, ook al zou in de toekomst kunnen worden aangetoond, dat het ruwijzer voor export naar neutrale landen is bestemd, omdat het er dan van af hangt, of de oorlogvoerende mogendheden zulks zullen accepteeren.”

 

Rechts: “De machtige walsrollen grijpen het rood-gloeiende staal en pletten het met enorme kracht tot een plaat, welke voor duizend en één doeleinden kan worden gebruikt.”

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zware arbeid

 

Al snel kwam naar buiten dat in de nieuwe walserij in Velsen de lonen, arbeidsomstandigheden en veiligheid niet optimaal waren om het zacht uit te drukken. Het Volksdagblad berichtte op 15 juli 1938, een citaat:

 

“De oven zelf straalt een ondragelijke hitte uit, waarbij komt, dat de arbeiders die hier werken de witgloeiende platen op stapels moeten leggen. Om het half uur worden ze afgelost en aan ander werk gezet, omdat het niet langer is uit te houden. Maar niettemin is reeds menige flinke knaap bewusteloos neergevallen, anderen zijn in enkele weken vermagerd, of hebben ontslag genomen, om van dit werk verlost te zijn.

 

De directie heeft ingezien dat het zo niet ging en heeft nu een dubbel scherm voor de oven laten bouwen waartussen voortdurend koud water stroomt. Het heeft iets geholpen, maar niet veel.

 

Ook het omgaan met de afgekoelde platen is geen pretje, de kanten zijn scherp als een scheermes en bij het van elkaar aftrekken der op elkaar geplakte platen heeft menigeen  zijn handen duchtig bezeerd. Zijn wij goed ingelicht dan liepen er de vorige week ongeveer 80 arbeiders in de ongevallenwet en dat op een personeel van 250 man. De veiligheid in dit nieuwe bedrijf laat veel te wensen over en ernstige ongelukken zijn dan ook niet uitgebleven.”

 

 

 

 

 

Aankoop Rijk

 

In 1949 toonde Krop zijn drie bronzen ontwerpen van walswerkers op de beeldententoonstelling Sonsbeek ’49 waarna het Rijk ze aankocht. Op de jubileumexpositie in 1954 ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Krop stond de beeldengroep te kijk in het Stedelijk in Amsterdam, evenals tien jaar later op de tentoonstelling ter ere van zijn 80e verjaardag.

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de kunstcollectie van het Rijk; de instantie heeft ‘de Walswerkers’ in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Helmond. Het museum heeft een collectie beeldende kunst rondom het thema ‘Mens en Werk’.

 

 

 

 

 

 

 


 

Hildo Krop (1884-1970)

 

Wikipedia

 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij Arti Et Amicitiae (Vereniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten) in 1939 werd een litho met een Walswerker van de hand van Hildo Krop uitgegeven

 

                                       

                                                                      advertentie op het internet in 2018

 

 

 


 

Gemeentemuseum, Helmond

 

Foto’s: januari 2018

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Nederlandse Musea