Vogeldrinkbak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind met eend, een vogeldrinkbak door Fransje Carbasius, 1928

 

 

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum (50-jarig verblijf in Nederland) ontving ‘Hare Majesteit Koningin Moeder’ (Emma, de moeder van Wilhelmina) op 11 januari 1929 de tuinvogeldrinkbak namens het Nederlandsch Kunstverbond.

 

                             

                                                                        Gooi- en Eemlander, 11-1-1929

 

 

 

 

 

 

‘De oudere opvatting der beeldhouwkunst’

 

De waardering van het werk van Fransje Carbasius is in haar tijd wisselend geweest. Zo schreef het Algemeen Handelsblad op 27 februari 1912 over een beeldje: “Er is, merkwaardig genoeg, terwijl toch het onderwerp een danseresje was, iets rustigs in dit werkje, gevolg van de opvatting en van de wijze van uitbeelding. Dit is feitelijk een terugkeer tot de oudere opvatting der beeldhouwkunst, waarbij wel het concrete is weergegeven, doch met eenigen nadruk op het algemeene aspect ervan.”

 

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant oordeelde op 10 november 1925: “’t Werk van mej. Carbasius, een meisjes- en een kinderkopje, is wel knap, maar ’t heeft een neiging naar ’t zoete, naar ’t weeke.”

 

De Telegraaf van 29 september 1927 noteerde “ Wat nu de hier geëxposeerde tuinplastieken van [..] Mej. Carbasius, [..] betreft, zoo moet het mij van het hart, dat er toch gevaar blijft liggen in het al te naturalistische. Men moet oppassen, dat we niet weer terug komen op de aardmannetjes met kruiwagens of gieters vol bloemen.”

 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 december 1928 schreef over een expositie in de Koninkelijke Kunstzalen Kleykamp in den Haag waar werk van Carbasius te zien was. Het tijdschrift Op de hoogte schreef over dezelfde tentoonstelling (de KB schat de publicatiedatum op 1 september 1927, maar het moet van later datum zijn), een citaat:

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Allerliefst en superbe

 

Anderen konden voor de oorlog het naturalistische wel waarderen. Het Algemeen Handelsblad schreef op 4 augustus 1928 over een rozententoonstelling waar “een zeldzaam mooi brons, een lachend jongetje met een eend, van Fransje Carbasius” tot het ‘vrouwenwerk’ gerekend werd.

 

 

 


 

Fransje Carbasius (1885-1984)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

Een vergelijkbaar beeldje staat bij het Gemeentemuseum / Kustmuseum in den Haag:

 

 

 

 


 

Paleis Soestdijk, Baarn; tijdelijke openstelling

 

Foto’s: augustus 2016

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld