Adam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam door Auguste Rodin, ontworpen in 1880-1881, gieting uit 1964/65

 

 

 

 

 

Michelangelo

 

In 1881 kreeg Rodin een opdracht van het Kunst-ministerie om grote beelden te maken van Adam en Eva. Voor Adam gebruikte hij naar alle waarschijnlijkheid een bestaand werk want hetzelfde jaar nog stond het latere beeld Adam onder de titel ‘de Schepping van de mens’ op een expositie. Zowel de titel als de houding van het beeld getuigen van grote beïnvloeding door het werk van Michelangelo.

 

Adam heeft een getormenteerde pose en hij wijst met beide handen naar de grond alsof hij zijn binding met de aarde wil benadrukken. De rechterarm doet denken aan het gebaar van Adam dat Michelangelo schilderde in de Sixtijnse kapel, de linkerarm is ontleend aan de arm van christus in de pietà in de kathedraal van Florence. De ontdekker van deze gelijkenis, Albert Elsen: "the figure is framed by the beginning and end of life, between (these), his body shows its tortured existence."

 

 

 

 

 

 

Beeldenroute Overijssel

 

Citaat uit de Telegraaf van 22 januari 1966:

 

“Wie over de beeldenroute spreekt, heeft het automatisch over haar geestelijk vader, dr. D. Hannema, de grijze maar vitale en hoofse bewoner van het kasteel Het Nijenhuis te Heino. Dr. Hannema heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen tot een stoutmoedig plan: zijn provincie op te stoten in de vaart der volkeren door het binnen tien jaar te versieren met beeldhouwwerken van internationale betekenis. Zeer velen hebben hun hoofd geschud over zoveel idealisme, over zoveel optimisme.“

 

Als eerste beeld voor de beoogde route was het oog gevallen op het beeld van Balzac gemaakt door Rodin, maar Eindhoven bleek al een Balzac te hebben gekocht. Overijssel  heeft daarop verklaard dat de Adam van Rodin ook representatief genoeg geacht werd, en het beeld bleek bovendien 60.000 gulden goedkoper. Februari 1964 werd Adam besteld. Er mochten zes afgietsels van gemaakt worden en op dat moment bevond zich een exemplaar in het Rodin-museum en twee in de VS; de Zwolse Adam is dus de vierde gieting. November 1965 is Adam geplaatst.

 

 

 

 

                        Het Vrije Volk, 4 november 1965; later is Adam verplaatst naar het Grote Kerkplein

 

 

Begin 1966 stonden al zestien beelden langs de route die loopt van Kampen naar Enschede over Zwolle, Heino en Almelo en waarin Dalfsen, Ommen, Vollenhove, Blokzijl, Emmeloord en Urk nog opgenomen zouden worden. Dalfsen kreeg dat jaar een beeld van de Italiaan Mario Negro: ‘Groot Paar’. De gemeente had geen goed woord over voor het beeld, “een modern ding, waarvan je niet eens kunt zien wat het voorstelt”, en wilden het niet verzekeren. In 1974 is het overgedragen aan de Stichting Hannema de Stuers Fundatie, en staat het bij het Kasteel het Nijenhuis.

 

 

 

 

 

 

 


 

Auguste Rodin (Fr. 1840-1917)

 

Wikipedia

 

Rodin introduceerde het schetsmatige in de beeldhouwkunst, kneedde het oppervlak van zijn beelden tot een eenheid van licht en schaduw. Daarmee sloot hij aan bij het impressionisme in de schilderkunst, en doorbrak de heersende conventies in de beeldhouwkunst. Het bracht hem grote waardering en totale afwijzing. Rodin wordt beschouwd als het vertrekpunt van de verschillende stromingen die opgang deden in het begin van de 20e eeuw, ofwel als de grondlegger van de moderne beeldhouwkunst. Zijn lijn werd verder voortgezet of men zette er zich juist tegen af. Maar de klassieke beeldhouwkunst had na hem afgedaan.

 

 

 

 

 

                                                     Rodin       

 

 

 

 


 

voor het stadhuis op het Grote Kerkplein, Zwolle

 

Foto’s:  februari 2015

 

 

Startpagina