Wachter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door David van de Kop, 196x

      vanaf 1989 wordt de naam geschreven als David Vandekop

 

 

Het beeld staat op een veldje langs Grote Sloot vlakbij de kern Burgerbrug, gemeente Zijpe. Het maakte een paar keer deel uit van een kunstroute en bij het beeld kwam een bordje met ‘Onbekend’ te staan. Dat triggerde reacties van het publiek en daardoor werd de kunstenaar weer algemeen bekend, titel en jaar bleven een vraagteken. Het beeld zou een wachter voor kunnen stellen met schild en zwaard.

 

In 1968 organiseerde de Culturele Raad Noord-Holland samen met de Federatie van VVV’s in Noord-Holland voor het eerst de manifestatie ‘Uit! De kunst in’, een programma met culturele en folkloristische routes in de provincie; in latere jaren heette het evenement ‘Toer-in’. Er werden ondermeer openlucht-beeldenexposities gehouden. Zo adopteerden een aantal bewoners van het dorp Midwoud bij Hoorn in 1971 een beeld dat ze in de tuin of op het erf opstelden; in andere jaren waren er onder andere in Egmond aan de Hoef, Velsen en Bloemendaal beeldententoonstellingen. Misschien is het beeld een overblijfsel uit die periode.

 

 

 

 

 

 

Vandekop werkte in zijn vroege werk constructivistisch en vooral met staal. Zelf noemde hij de constructies 'kaderbepalingen'. Ze bestonden uit hekken, versperringen en trappen. In de jaren zeventig brak hij met deze stijl, hij vond het inmiddels te ‘klinisch’ en ging verder met voornamelijk klei / keramiek en later met hout. Hij werkte verder vanuit de klassieke beeldhouwkundige tradities.

 

Zijn atelier stond in Zeeland bij de kust. Hij wilde contact houden met de natuur. Vandekop hield een schetsboek bij waarin hij tekende wat hem tijdens zijn dagelijkse wandelingen opviel. Het veranderende licht, de beweging van golven en wolken gaven hem inspiratie tot het maken van nieuwe vormen.

 

 

 


 

David Vandekop (1937-1994)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 


 

Zijpe, Burgerbrug, Grote Sloot

 

Foto’s:  augustus 2012

 

 

Startpagina