Cedille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedille door Wouter de Baat, 1991

 

 

Scheepswrak

 

Een verzuchting op het internet uit 2008:

Sadly, we know very little about Dutch artist Wouter de Baat.-even after exhaustive googling.”

 

Dat is in 2011 niet anders. Een gevonden telefoonnummer blijkt niet meer te bestaan, evenals het mailadres van zijn website. Daarom rest eigen fantasie en associatie bij dit kunstwerk.

 

Het werk bestaat uit vier in lengte oplopende kromme balken, en een tapijt aan gevulde zakken (uitgevoerd in beton). De balken zouden spanten kunnen voorstellen van een vergaan schip, de zakken zouden graan- of specerijbalen kunnen zijn, de lading van het schip, of zandzakken op de oever als bescherming tegen het water.

 

Wat kan de kunstenaar bedoeld hebben?

 

 

 

 

 

CZ ?

 

De naam van het werk is Cedille, misschien geeft dat een aanwijzing. Een cedille (verkleinwoord van ceda, de letter 'z') is een teken dat in verschillende talen als het Catalaans, Frans, Turks en Portugees wordt gebruikt. Het is een haakje dat onder een medeklinker wordt geplaatst. Onder de letter c bepaalt het dat deze letter uitgesproken wordt als s. In leenwoorden als façade komt het ook in het Nederlands voor.

 

Van oorsprong was de cedille een z die achter de c werd geschreven. In het Nedelands staat cz voor Corneliszoon. Er zijn vele Corneliszoons, maar een bekende is Jerominus Cornelisz. Deze Cz, beraamde de muiterij op het VOC-schip de Batavia dat verging bij Australië op haar maiden-trip. De geschiedenis is in 1647 vastgelegd in het boek ‘Ongeluckige Voyagie, van't Schip Batavia, Nae de Oost-Indien’ Maar deze verklaring lijkt wat vergezocht.

 

 

Monument voor de Waterwolf ?

 

Misschien herinneren de ‘spanten’ van het kunstwerk aan de schepen die tenonder gingen in de Haarlemmermeer en de zandzakken aan dijkverzwaring in de strijd tegen het water. Vanwege het woeste karakter van het grootste meer van Holland, kreeg de Haarlemmermeer de bijnaam Waterwolf. Vele schepen haalden de overkant niet. Eind 1836 zweepten twee stormen het water op tot de poorten van Leiden en Amsterdam. Men besloot tot droogmaking. In 1848 begon het eerste stoomgemaal te pompen en vier jaar later viel de Haarlemmermeer droog. Maar wat zou de naam Cedille dan in dit verband betekenen?

 

 

 

 

 

 

 


 

Wouter de Baat (1953)

 

website

 

 

 

 

 

 

 


 

Baldwinweg,  Amsterdam Osdorp

 

Foto’s:  april 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Osdorp