Bijbelteksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geveldecoraties door Berend Hendriks, Lex Horn en Dick Zwier, 1960

 

 

Patrimonium

 

De woningbouwvereniging Patrimonium liet in 1960 de flatwoningen aan het Blomwijckerpad bouwen en gaf drie kunstenaars de opdracht de gevels te verfraaien. De decoraties verwijzen naar teksten uit de Bijbel. Alle drie de kunstenaars hebben in hun werk een voorkeur voor geometrische motieven, en mede door de gelijke kleuren vormen de drie werken daardoor toch een eenheid. De decoraties zijn ingefreest in de bakstenen, en zijn daardoor te benoemen als een ‘negatief reliëf’, een gravure eigenlijk.

 

 

 

                                         

 

 

 

Lenigen van nood

 

Woningbouwvereniging Patrimonium was een afdeling van het Nederlandsch Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium. Deze landelijke organisatie is in 1877 ontstaan als een vorm van christelijk-sociale actie. Veel protestants-christelijke arbeiders voelden de behoefte aan een organisatie waarin ze op basis van de Bijbel als het Woord van God gezamenlijk konden werken aan een rechtvaardiger maatschappij. In Patrimonium vonden zowel werkgevers als werknemers een plaats. De doelstelling was vooral het lenigen van de nood van de ‘arbeidende stand’.

 

 

 

     

 

 

 

                             De gezegende man door Berend Hendriks;  Psalm 128 (uit de Bijbelvertaling 1964)

 

Welzalig ieder die den Here vreest, die in zijn wegen wandelt,

want gij zult eten de opbrengst van uw handen, welzalig gij, het zal u welgaan.

Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis;

uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis.

Zie, zo zal de man gezegend worden, die den Here vreest.

 

                               dochters horen niet tot zegeningen

 

 

                             Huizenbouw door Lex Horn;  Spreuken 24: 27

 

Maak buiten uw werk gereed en bereid het voor u op het veld;

daarna kunt gij uw huis bouwen.

 

 

                             Een gewapend man door Dick Zwier  Bijbelse; Spreuken 24: 33-34.

 

Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen,

daar komt de armoede aangelopen en uw gebrek als een gewapend man.

 

 

 

 

 

 

 


 

Berend Hendriks (1918-1997)

 

Schilder, glasschilder,wandschilder, monumentaal kunstenaar, omgevingskunstenaar, beeldhouwer, keramist en vervaardiger van mozaïek. Zijn schilderijen worden gekenmerkt door geometrische vormen, waarbij hij gebruik maakt van wiskundige reeksen, zowel wat betreft inhoud als kleur.

 

Wikipedia

 

 

Lex Horn (1916-1968)

 

Glazenier, schilder, beeldhouwer en graficus. Horn was een belangrijke monumentale kunstenaar van de wederopbouwperiode. Hij werkte in verschillende technieken, en maakte onder andere wandschilderingen, sgraffito's, wandtapijten en glas-appliquéramen. Destijds was hij bekend en gewaardeerd, maar tegenwoordig bijna vergeten. In 2003 werd zijn werk in een expositie getoond onder de de titel ‘een vergeten meester’.

 

www.stichtinglexhorn.nl             Wikipedia

 

 

Dirk Zwier ( 1915-1993)

 

Wandschilder, glasschilder, schilder, graficus. Alias Dick Zwier. Dick Zwier was lid van de groep Amsterdamse Realisten. In 1952 werd hij lid van de in dat jaar opgerichte Vereniging van beoefenaars der Monumentale Kunsten. Het werk van Zwier, dat bestaat uit schilderijen, aquarellen, tekeningen en muurschilderingen, toont een voorkeur voor motieven die zich goed leenden voor een geometrisch opgebouwde compositie. Inspiratie ontleende hij uit thema’s, afkomstig van havens (trawlers, steigers, masten en kranen, droogdokken en gebouwen, hij was geboren in IJmuiden.

 

 

 

 

 

 

 


 

Blomwijckerpad,  Amsterdam Osdorp

 

Foto’s:  maart 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Osdorp