Stapeling omlaag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeling omlaag door Niko de Wit, 1983

 

 

De stapeling of trap omlaag staat aan een voetgangers-ingang naar de wijk, maar markeert ook de grens van de wijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Niko de Wit (1948)

 

Op zeventienjarige leeftijd besloot de Wit dat hij beeldhouwer wilde worden. Ruim veertig jaar later heeft hij meer dan vijfhonderd beelden gemaakt waarvan ruim vijfentwintig in de openbare ruimte in Nederland staan. Naast deze werken maakte hij ook portretten en penningen.

 

 

 

 

 

 

 

In 2009 is een monografie verschenen over zijn werk: ‘Niko de Wit, beeldhouwer’. Daarin schrijft de auteur Ingrid Luycksover over zijn ontwikkeling: “Dragen de beelden die hij eind jaren zeventig maakte voornamelijk een archaïsch karakter, begin jaren tachtig krijgt het zoeken naar balans de overhand, wat vanaf dan een leidmotief in zijn oeuvre wordt. Naarmate de tijd voortschrijdt, worden zijn beelden complexer en roepen vaker een gevoel van desoriëntatie op. Echter, waar de beelden tot begin jaren tachtig nog overzichtelijk en in één oogopslag te vatten zijn, is dit met name vanaf de jaren negentig niet langer het geval. Ogenschijnlijk behouden ze hun eenvoud, maar bij nader inzien laten ze zich pas na grondige beschouwing analyseren en begrijpen. Balans wordt nu gezocht en gevonden door tegenkrachten op elkaar los te laten.”

 

 

website      Wikipedia

                                                                                                     

 

 

 

 

 


 

Schotse Hooglanden,  Amsterdam Osdorp

 

Foto’s:  maart 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Osdorp