Verzetsmonument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzetsmonument door Nico Blom, 2000

 

 

Vanaf 1988 is de Middelveldsche Akerpolder (MAP 1) ten noorden van de Akersingel bebouwd. De eerste straten kregen de namen van mensen uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog, de wijk heet de Verzetsheldenbuurt. Het straatnaambord Joop Woortmanplein werd 21 augustus 1992 onthuld.

 

 

 

 

 

 

Verzetsleden

 

naar wie straten in de wijk zijn vernoemd:

 

Geertruida van Lier

(1921-1943)

Truus was lid van de verzetsgroep CS-6, gefusilleerd

Joop Woortman

(1905-1944)

Taxichauffeur, redde vele kinderen. Kwam om in concentratiekamp.

Trijn Hulleman

(1895-1970)

Betrokken bij vele illegale activiteiten, lid van de verzetsgroep Krijn Breur

Karl Gröger

(1918-1943)

Deelnemer aanslag Amsterdams bevolkingsregister. Gefusilleerd.

Willy la Croix

(1906-1944)

Gearresteerd vanwege deelname aan het verzet, overleden in een concentratiekamp

Irawan Soejono

(1919-1945)

Lid van een later naar hem genoemde Indische verzetsgroep in Leiden

Ernst Cahn

(1889-1941)

Lid van een knokploeg, gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte

Jan Peppink

(1903-1942)

Leider verzetsgroep Nederland Vrij

Jacob Paff

(1885-1957?)

 

A.J. Koejemans

(1903-1982)

Redacteur van de Waarheid, schrijver van brochures

Anton Hölzel

(1909-1945)

Verpleger in Neuengamme. Opgehangen.

Rudi Bloemgarten

(1920-1943)

Deelnemer aanslag Amsterdams bevolkingsregister. Gefusilleerd.

Eduard Hellendoorn

(1912-1941)

Betrokken bij de Februaristaking. Gefusilleerd

L. Schrijveschuurder

(1917-1941)

Leendert werd opgapkt bij het opplakken van oproep tot staking. Gefusilleerd.

Cornelis Dijksterhuis

(1918-1944)

Gefusilllerd als represaille voor het doodschietenvan politieman van Bouwens

Jan Goldschmeding

(1921-1944)

Gefusilllerd als represaille voor het doodschietenvan politieman van Bouwens

Iwan Kanteman

(1908-1945)

Surinaams verzetman, verspreider van de Waarheid

Peter Diesveld

(1912-1992)

Bewindvoerder Joods bedrijf, bood onderduik

Piet Nak

(1906-1996)

Vuilnisman, communist en een van de initiatiefnemers van de Februaristaking

Guus Reitsma

(1923-1943)

Deelnemer aanslag Amsterdams bevolkingsregister. Gefusilleerd.

Nel Hissink

(19xx-1943)

Lid van de verzetsgroep CS-6, gefusilleerd

 

 

 

Verzetsmonument

 

Een aantal jaar later, in 2000, is aan de Trijn Hullemanlaan, tegen het Joop Woortmanplein een verzetsmonument geplaatst. Over de opdracht die gegeven is aan de maker, de maker zelf en waarom hij gekomen is tot deze uitvoering, is niets te vinden op het www. Daarom rest interpretatie. Mensen in het verzet waren gewone burgers, de buren, de winkelier, de vuilnisman, de tante en de taxichauffeur. De maker heeft de gewone man verbeeld, maar wel de gewone man die in die tijd in het gebied leefde: de tuinders. Drie landmannen op klompen leunen tegen en zitten op een muurtje en praten elkaar bij over de dagelijkse dingen. Daarmee is het ook een beetje een monument voor de door de stad verdreven tuinders geworden.

 

Daarnaast een zuiltje met de tekst:  Verzetsstrijders 1940 - 1945.

 

 

                             

 

 

 

 

Dodenherdenking

 

Jaarlijks werd op 4 mei een dodenherdenking bij het monument georganiseerd, tot 2010. Het tweede lustrum van de herdenking werd net niet gehaald. Een verslag in de Westerpost:

 

Tot en met vorig jaar vond de dodenherdenking op het Joop Woortmanplein in de verzetsbuurt in de Aker jarenlang plaats onder de bezielende leiding van de heer v.d. Hoek. Afgelopen dinsdag woonden mijn vrouw en ik, zoals te doen gebruikelijk, de herdenking bij, maar het was een herdenking die anders verliep dan we hadden verwacht.

 

Rond half acht waren we op het pleintje aanwezig. De politie, in vol ornaat, was er toen ook al. De agent (buurtregisseur) vroeg ons of wij misschien wisten of de herdenking nog wel doorging, want de heer v.d. Hoek was vorig jaar overleden en de vraag rees of een ander de organisatie overgenomen had. Wij wisten natuurlijk dat de heer v.d. Hoek was overleden, maar wie de organisatie had overgenomen was ons niet bekend. De herdenking stond overigens gewoon aangekondigd in de Echo en de zondagsbijlage van het Parool. Stadsdeel Osdorp (Nieuw West) had er voor gezorgd dat het pleintje bij het monument overdag was schoongemaakt en de bloembakken voorzien waren van verse planten. Bovendien had men er twee vlaggenstokken geplaatst.

 

Het feit dat er daarentegen op de herdenkingslocatie gewoon auto’s stonden, terwijl er anders een tijdelijk parkeerverbod zou hebben gegolden, deed bij ons wel enige twijfel rijzen. Naarmate de minuten verstreken en er niemand van de organisatie of stadsdeel verscheen, is de politie om kwart voor acht ingerukt.

 

Echter kort daarna arriveerden steeds meer mensen, waaronder enkele gezinnen met kinderen al dan niet met bloemen. Sommigen vertrokken direct weer, maar van vijftig mensen, waaronder de dochter van Joop Woortman, waarnaar het plein is genoemd, zijn gebleven en hebben op min of meer informele wijze, d.w.z. zonder de gebruikelijke Last Post, toespraak en gedicht, ieder voor zich de doden herdacht. Wij betreuren ten zeerste de afwezigheid van officiele zijde (organisatie/stadsdeel). Hoe is het mogelijk dat de communicatie in deze tussen politie en stadsdeel zo slecht is en het stadsdeel volkomen faalt in haar communicatie naar de (wijk)bewoners.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nico Blom (19xx)

 

Nico Blom is een onbekende kunstenaar. Er zijn diverse kandidaat-Blommen te vinden op internet:

1) Tuinarchitect van stadsdeel Osdorp N. Blom maakte in 1984 een ontwerpplan voor de natuurtuin ‘De Wiedijk’ en 2) Nico Blom was in 2004 werkvoorbereider groen van het stadsdeel. 3) De firma Nico Blom in Heerhugowaard is een kwekerij van groenten en planten en een agrarisch loonwerkbedrijf tuinbouw. 4) Nico Blom uit Heerhugowaard is actief in het carnavalswezen. Is er een verband tussen een van deze Blommen en het beeld van tuinders in Osdorp?

 

In een document over een boombak staat de volgende passage: “De boombak Osdorp heeft geen bodem, waardoor hier ook grotere bomen in kunnen wortelen. De bak dient tevens voor het verdelen van verkeersstromen en parkeervakken. Hiervoor kan in de sparingen op 15 cm uit de bovenkant een reflecterende strip worden aangebracht. De boombak is ontworpen door Nico Blom van Stadsdeel Osdorp.”  Gevonden?

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt erop dat de beeldenmaker zich heeft laten inspireren door een ansichtkaart met veehandelaars op de koemarkt in Purmerend.

 

 


 

Trijn Hullemanlaan / Joop Woortmanplein,  Amsterdam Osdorp

 

Foto’s:  maart 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Osdorp