Grafmonument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafmonument door Johan Polet, 1940-1949

 

 

 

 

Op de Oosterbegraafplaats te Voorburg staat naast het graf van Pieter Visser (1881 - 1939) een monument met het opschrift:

 

In Memoriam

Pieter Visser

 

Geboren te Nieuw-Amsterdam 9 oct. 1881

Overleden te Voorburg 4 mei 1939

 

Chef van de afdeeling

Kunsten en Wetenschappen

van het Departement van

Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen

 

 

 

 

 

In 1932 werd de Rijkscommissie van Advies voor Opdrachten aan Hedendaagsche Beeldende Kunstenaars geďnstalleerd. Piet Visser was sinds 1925 hoofd van de afdeling Kunsten en Wetenschappen en had zich sinds 1926 sterk gemaakt voor het ondersteunen van kunstenaars door het Rijk. Mede door zijn aanhoudende pleidooi ging de minister uiteindelijk overstag. Daarmee werd Visser de geestelijk vader van de eerste Rijksaankoopcommissie, hij nam zitting als gewoon lid. Het budget in 1932 was 10.000 gulden. De opdrachten en aankopen door het Rijk werden in 1992 beëindigd.

 

 

 

 

 

 

Toen Visser overleed, zou hij een grafmonument krijgen uit het opdrachtenbudget, maar de verantwoordelijke minister wilde niet direct voor de aanbevolen Johan Polet als beeldhouwer kiezen, Polet had al eerder over een periode van zes jaar de opdracht voor beelden aan de gevel van het raadhuis in Kampen gekregen. Jan Havermans en Cephas Stauthamer mochten daarom ook een ontwerp indienen, maar het voorstel van Polet bleek toch het beste.

 

Het grafmonument voor, zoals een krant hem noemde, ‘den departementsadministrateur’ werd een beeld van een knielende jonge man met naar het lijkt een olijftak. Volgens een bericht uit 1942 dat meldt dat het gipsmodel gereed was, betreft het een “musisch mensch’ die een eretwijg legt:

 

                            

                                                                       Het Vaderland, 28 maart 1942

 

 

 

 

 

 

Na de realisatie van het gipsmodel in 1942 gebeurde er niets meer, Polet kon de uitvoering van het beeld in steen niet meer betalen. Na de oorlog kreeg de beeldhouwer de gelegenheid de opdracht af te maken maar wegens zijn houding in de oorlog - hij had ondermeer zitting genomen in de Nederlandsche Kultuurraad – zonder verdere publiciteit. In stilte werd het grafmonument in 1949 geplaatst.

 

 

 

 

 

 


 

Johan Polet (1894-1971)

 

Wikipedia         

 

 

 

 

 


 

Oosterbegraafplaats, Voorburg

 

Foto’s: oktober 2018

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Johan Polet