Tuinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinder door Johan Polet, ca 1955-60

 

 

 

 

 

De Linnaeushof

 

Mei 1955 werd bekend dat de heer Henri W. Roozen, bloembollenkweker en –exporteur 8 ha bos had aangekocht dat grensde aan zijn complex bollengrond te Bennebroek. Zijn plan was er een permanente internationale tentoonstelling van bolbloemen en andere sierteeltgewassen in te richten dat het lente- en zomerseizoen open zou zijn. Verder kwam er een café-restaurant annex accommodatie voor congressen en culturele evenementen. De Linnaeushof opende april 1956.

 

Mei 1963 opende Godfried Bomans een grote speeltuin in de Linnaeushof, een jaar later gevolgd door een scootervijver. Het jaar daarop kon de bezoeker op een miniatuurtrein een ritje maken. Maart 1967 was echter de financiële situatie van het park zo penibel, dat de bank het wilde veilen. De provincie greep in en kocht de eigenlijke hof, het recreatiepark bleef bestaan en werd gëxploiteerd door de N.V. Linnaeushof, maar die ging aan het einde van het jaar alsnog failliet. Directeur Henri Roozen werd in april 1968 zijn huis uitgezet, het recreatiepark maakte een doorstart onder een andere eigenaar.

 

Het beeld van de tuinder hoorde tot de failliete boedel.

 

 

 

 

 

 

Man met spade

 

In de Cultuuratlas van de Haarlemmermeer is over ‘De man met spade door Johan Polet’ opgetekend:  “[..] oorspronkelijk stond het [beeld] in een Bennebroekse speeltuin waarvan de eigenaar in 1968 failliet ging. Via de Maatschappij tot Nut van het Algemeen kwam het in Hoofddorp terecht. De Maatschappij had echter de huidige locatie in Abbenes voor ogen, omdat het in die landelijke omgeving goed tot zijn recht zou komen. Pas in 1992 kreeg het daar zijn plaats, waar het in 2007 onherstelbaar werd beschadigd. In Tsjechië liet men een duplicaat maken, dat in oktober 2008 geplaatst werd maar begin december 2008 onthoofd. Na restauratie is het op 25 juni 2009 teruggeplaatst.”

 

De tuinder kreeg op de nieuwe standplaats een andere betekenis. De knielende landarbeider staat nu symbool voor eerlijke hardwerkende mensen die de polder hebben opgebouwd, aldus de gemeente Haarlemmermeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handgebaar

 

De tuinder maakt een specifiek handgebaar: de rechterhand houdt de middel- en ringvinger gestrekt tegen elkaar.

 

        

 

                        1925                                                  1927                                                    1931                   

 

        

 

                         1935                                                 1938                                                    ca 1955-60

 

Hetzelfde handgebaar met de twee gestrekte vingers liet Polet terugkeren in andere mannenbeelden: een textielarbeider (1925), een landarbeider (1927), Domela Nieuwenhuis (1931, linkerhand), Karel de Grote (1935) en Hugo de Groot (1938); het lijkt een soort handtekening.

 

Zegening, spreekgebaar, eed, zenuwaandoening

 

Er zijn verschillende betekenissen mogelijk voor het handgebaar. De Nederlandse paus Adrianus VI (1459-1523) toont op een portret van tijdgenoot Jan van Scorel dezelfde geste maar dan met opgestoken arm, het wordt in de beschrijvingen een zegenend gebaar genoemd.

 

                     

 

 vlnr :  Paus Adrianus VI door Jan van Scorel, detail van ‘Salvator Mundi’ uit het atelier van Da Vinci,

 ca 1500 en het spreekgebaar / eedaflegging

 

Wikipedia noemt de geheven hand met de wijs- en middelvinger naast elkaar gestrekt en de duim soms gevouwen over de naar binnen gebogen ringvinger en pink het spreekgebaar. Sprekers vroegen daarmee stilte en aandacht. Nu wordt het gebruikt bij het uitspreken van een eed. Johan Polet toont in zijn beelden het gebaar niet met opgeheven arm.

 

De handhouding zonder opgeheven arm kan een symptoom zijn van een zenuwaandoening: Ulnar claw (Wikipedia).

 

 

Detail van een portret van Da Vinci door (toegekend aan) Giovanni Ambrogio Figino

 

Leonardo da Vinci had mogelijk op latere leeftijd last van de aandoening. Antonio de Beatis bezocht in het gevolg van een kardinaal Da Vinci in 1517 en schreef in zijn reisdagboek:

 

"One cannot indeed expect any more good work from him as a certain paralysis has crippled his right hand... And although Messer Leonardo can no longer paint with the sweetness which was peculiar to him, he can still design and instruct others."

 

Tenslotte kan het een geheim gebaar zijn van een groepering.

 

              

 

 

 

 


 

Johan Polet (1894-1971)

 

Wikipedia         

 

 

 

 

 

 


 

 Hoofdweg (Kerkplein) te Abbenes (NH)

 

Foto’s: oktober 2018

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Johan Polet