Beeldentuin Singer Museum

 

Laren

 

 

 

 

 

 

 

Hollands kunstenaarsdorp

 

Het Singer Museum opende in 1956 voor het publiek. Anna Singer (1878-1962) was de initiatiefnemer, zij richtte het museum op als eerbetoon aan haar man. “Je kunst was ons kind” schreef Anna na zijn dood, het echtpaar was kinderloos gebleven. William Singer jr (1868-1943) was de zoon van een Amerikaanse staalmagnaat, maar voelde niets voor het bedrijf van zijn vader, de kunst trok aan hem. In 1900 vetrok het echtpaar Singer naar Parijs waar William vervolg-schilderles nam aan de academie.

 

Na ruim een jaar lieten ze de Franse hoofdstad achter zich en togen, aanvankelijk met de bedoeling voor enige maanden, naar het Nederlandse Laren. William was geïnteresseerd in de Hollandse landschapschilders, met name een van de oprichters van de Larense School, Anton Mauve, fascineerde hem. Vandaar de belangstelling voor de schilderskolonie Laren. Ze arriveerden mei 1902 in gezelschap van hun huisvriend, schilder en beeldhouwer Martin Borgard en betrokken kamers in een logement.

 

 

 

                                        

 

                                   Anna Singer door Martin Borgord                                            Het echtpaar Singer

 

 

Trekvogels

 

De paar maanden in het Larens logement groeiden uit tot een jaar en mei 1903 betrokken de Singers vervolgens een huis waar ze nog twee jaar woonden. De onverdienstelijke landschapschilder William Singer vond in de omgeving echter toch niet helemaal wat hij zocht, en op advies van de Noor Martin Borgord bezocht het stel die zomer Noorwegen. Het bleek een schot in de roos, William werd verliefd op het landschap, Noorwegen werd een geliefde zomerse reis- en verblijfbestemming, Borgord reisde vaak mee. William hoopte naar hij schreef, dat de overweldigende natuur een vaste vorm in zijn geest zou aannemen en zo een deel van hemzelf zou worden.

 

In de zomer van 1905 verlieten de Singers Laren om terug te keren naar de VS, in de winter van 1908-09 woonden ze in Florence, zomer 1910 blijken ze in Parijs te verblijven, maar Laren bleef trekken. Oktober 1910 kochten ze er een stuk grond aan de Oude Drift waarop ze de villa ‘De wilde zwanen’ lieten bouwen. De naam van de villa verwees uitdrukkelijk naar de geringe honkvastheid van de bewoners. Ze betrokken hun nieuwe onderkomen in september 1911. In de tuin waren twee ateliers gebouwd, een voor William Singer en een voor hun intieme vriend Martin Borgard.

 

 

 

 

                                                             villa ‘De wilde zwanen’

 

 

 

De Singers lieten in 1911 de tuin bij hun villa ‘De wilde zwanen’ aanleggen door tuinarchitect L.A. Sprenger. Er stond en staat nog steeds een tuinhuisje in de vorm van een pseudo-classistisch tempeltje met daar achter een enorme kas (in de loop der tijd verdwenen) waar Anna planten kweekte.

 

 

 

Beeldende kunst en muziek

 

Anna en William Singer bewoonden de villa uiteindelijk minder dan drie jaar. In de zomermaanden verbleef het echtpaar steevast in Noorwegen maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, moesten ze daar noodgedwongen blijven. Dat beviel hen zo goed, dat de villa in Laren in 1925 na jaren van leegstand verkocht werd. Toch deden de Singers in de jaren twintig en dertig Laren geregeld aan, Anna hield er van het sociale leven. Eind jaren dertig bouwden ze een landhuis in Blaricum (William kon vanwege zijn gezondheid de Noorse winters niet meer aan) en kochten ook De wilde zwanen terug om het tegen verkaveling te beschermen.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat het echtpaar opnieuw vast in Noorwegen waar William Singer in huisarrest overleed. Anna keerde na de oorlog terug naar Laren en huurde de bovenetage van het vroegere logement, inmiddels luxe hotel. Ze bouwde midden jaren vijftig de villa ‘De wilde zwanen’ uit met museumzalen en een concertzaal ter nagedachtenis van haar man. Zijn werk en hun beider kunstcollectie kregen er onderdak, daarnaast bepaalde ze dat het nieuwe museum zich moest richten op het verzamelen van kunst rond de eeuwwisseling.

 

 

 

 

            ansichtkaart ca 1960; in het midden de villa, rechts het museum, links de concertzaal

 

 

Singer Laren

 

Anna Singer bracht in 1954 haar kunstcollectie, waaronder zeven beelden van Rodin en vierentwintig beelden van Borgord, en het werk van haar man onder in de Stichting Singer Memorial Foundation, kortweg Singer Laren. De stichting beheert de collectie, het museum, het theater en het voormalige woonhuis met tuin, villa ‘De wilde Zwanen’. Het verzamel- en presentatiebeleid op gebied van beeldende kunst richt zich op de periode 1880-1950, beeldhouwkunst is gericht op Nederlandse kunstenaars.

 

 

 

 

 

 

 

                                   Dr. R.E.M. van den Brink door Pieter de Monchy, 1989

                                   bestuurslid (1955-1961) en voorzitter (1961-1989) van de Stichting Singer Memorial Foundation;

                                   aangeboden door de Stichting Vrienden van het Singer Museum

 

 

 

 

 

 

                                      Emke Raassen-Kruimel door Pépé Grégoire, 2009-10

                                      Vervaardigd in opdracht van de Stichting Singer Memorial Foundation ter gelegenheid

                                      van het afscheid van Raassen, conservator en hoofd van het museum van 1974-2009.

 

 

 

 

                       ansichtkaart ca 1980; tuin van het museum, in de achtergrond de villa

 

Beeldenroof

 

Januari 2007 kwam de beeldentuin van het Singer plotseling in het centrum van de belangstelling te staan, aandacht die het beslist had willen missen. Er had een spectaculaire, zij het ook knullige, beeldenroof uit de tuin voorgedaan. Twee dieven ramden door het hek en namen zeven bronzen beelden mee, waaronder een afgietsel van de Denker van Rodin. Het was hun om de koperwaarde te doen en hadden al een reeks van beeldendiefstallen op hun geweten bleek later.

 

Het rapalje had een versnipperde route-beschrijving achtergelaten op plaats delict waardoor ze snel waren gevonden. De Denker lag zwaar gemutileerd begraven in hun tuin, van de andere zes beelden zijn slechts fragmenten teruggevonden. De Denker is gerestaureerd. De twee daders kregen na hoger beroep een veroordeling tot twee jaar en twee jaar en negen maanden gevangenisstraf

 

 

 

 

                    Le Penseur door Auguste Rodin, ca 1881-82; gietsel ca 1937, restauratie 2009-10

 

Het gerestaureerde beeld is door Musée Rodin erkend als authentiek omdat bij het herstel gebruik gemaakt is van het originele gipsmodel van de Larense Denker. Met behulp van de meest geavanceerde scantechnologie kon de restauratie één op één met het origineel worden uitgevoerd.

 

Het beeld kan niet meer buiten staan in de beeldentuin. Onderdelen bestaan nu uit kunststof dat niet zo bestand is tegen weersinvloeden als brons..

 

 

 

Na de beeldenroof is de beeldentuin ingericht met werk van hedendaagse Nederlandse kunstenaars.

                                                    De relatie cultuur-natuur is daarbij het verbindende thema.

 

 

Na de roof werd het Fonds Restauratie Beeldentuin in het leven geroepen waaruit in 2009 vier werken voor de vernieuwde beeldentuin aangeschaft konden worden. De beelden zijn speciaal voor de Singer-tuin gemaakt. Het gaat om werk van Guido Geelen, Maria Roosen, Judith Pfaeltzer en Bert Frijns. Het museum duidt de beeldentuin aan als een museumzaal in de open lucht.

 

 

 

 

                                                                                                                       Bert Frijns; Foto: juni 2018

 

Herinrichting beeldentuin

 

In 2017 is de concertzaal van het Singer vernieuwd en de entree van het museum en de concertzaal gecentraliseerd. Ook de beeldentuin is onderhanden genomen. De landschapsarchitect Piet Oudolf heeft het ontwerp gemaakt. In het voorste gedeelte van de tuin zijn een tiental borders of plantvakken geconstrueerd waarin beelden staan. Om het zicht op de beelden niet te ontnemen, worden de planten niet hoger dan 1,20 m, er worden circa 150 plantensoorten gebruikt. Het achterste deel van de tuin is een weide omzoomd door struiken en bomen, ook daar staan sculpturen. Een nieuwe plantenkas is achter het tempeltje gebouwd en bedoeld als ontmoetingsruimte. De vernieuwde tuin is mei 2018 geopend. De tuin is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het Singer-complex.

 

 

 


 

Beeldentuin Singer Museum Laren

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beeldentuin Singer Museum