Gigantisch torso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torse géant of Riesentorso door Jean (Hans) Arp, 1957

 

 

 

 

 

 

Menselijke vorm

 

In 1953 maakte Arp een torso uit marmer. Het was gebaseerd op een klein gipsen werk dat hij al in 1930 maakte. Een vriend, tevens kunsthandelaar, zag het gipsje en vroeg hem daarvan een monumentale versie te maken. Volgens Arp viel het verzoek samen met zijn intentie de menselijke vorm weer te laten terugkeren in zijn werk. In de jaren daarna heeft Arp nog een aantal torso’s gemaakt, waaronder deze ‘Gigantische torso’.

 

 

 

 

Van opzij lijkt de torso een zwangere vrouw te verbeelden

 

 

Arp: “Ik wilde een andere orde vinden, een andere waarde van de mens in de natuur. Hij moet niet de maat van alle dingen zijn, noch alles in verband brengen met zijn maat; integendeel, alle dingen -inclusief de mens- moeten de natuur zijn, ‘mateloos’. Ik wilde nieuwe berschijningen creëren en uit de mens nieuwe krachten halen.”

 

 


 

Jean Arp of Hans Arp (Fr, 1886-1966)

 

Wikipedia

 

Het werk van Arp wordt  een schoolvoorbeeld van biomorfe beeldhouwkunst genoemd. Zijn beeldhouwwerken zijn metaforen van de natuur. Hij vertaalde organische groei in zijn werken. Surrealisten in de jaren dertig gingen ook uit van ‘natuurlijke producten’. Arp ontwikkelde dit concept verder. Hij gebruikte het toeval om met natuurlijke vormen een kunstzinnige vorm te vinden. Arp zei daarover: “We (kunstenaars) streven er niet naar om de natuur te imiteren. Wij willen creëren, zoals de plant de vrucht voortbrengt.”

En “Kunst is een vrucht die in de mens groeit, als een vrucht aan een plant of als een kind in de moederschoot.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Stedelijk Museum Amsterdam

 

Foto’s: september 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Stedelijk Museum Amsterdam