Lineaire constructie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linear construction in space no 2 door Naum Gabo, 1949-52

                                           op de achtergrond: Hiëratisch suprematistisch kruis door Kazimir Malevich, 1920-21

  

Met zijn constructivistische beelden streefde Gabo naar een samengaan van sculptuur en architectuur. Licht, transparantie en beweging zijn wezenlijk voor zijn werk. Voor de entree van het Esso Building in New York maakte Gabo in 1949 26 staande en hangende modellen, ‘Linear construction’ hoort tot deze serie. Het werk werd echter nooit uitgevoerd.

 

Lineaire constructie heeft nauwelijks massa en volume, en toch is het ruimtelijk. Het werk is transparant en schijnbaar gewichtloos. Gabo probeerde met zijn werk de ruimte te laten zien die een object inneemt, zonder die ruimte te omsluiten.

 

   

 

 

 

 


 

Naum Gabo (1890-1977)

 

Wikipedia NL                Wikipedia E

 

 

 

 

 

 


 

Het Stedelijk Museum, Amsterdam

 

Foto’s: november 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Stedelijk Museum Amsterdam