Los element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élément détaché III door Jean Tinguely, 1954

                           

 

 

Beweging

 

Tinguely raakte geïnspireerd door zowel de mobiles van Alexander Calder als door de ideeën van de Dada-beweging die pleitte voor een destructieve, oneerbiedige en bevrijdende benadering van de kunst. Tinguely  baarde begin zestiger jaren opzien met kunstuitingen die gemaakt waren van afvalproducten van de moderne samenleving. En alles bewoog ! De toevoeging van beweging aan zijn kunst leidde er toe dat het publiek (kinetische) kunst leuk begon te vinden.

 

 

 

 

 

Junk art

 

Bij Tinguely en zijn geestverwanten die tot het Nouveau Réalisme behoren, waren begrippen als ironie, fantasie en lol nieuwe sleutelwoorden. Hun kunst mocht roestig en gammel zijn, als het maar van originele gevoelens en verbeeldingskracht getuigde. Omdat hij onderdelen uit afvalbakken en vuilcontainers viste, maakte hij vroege ‘trash art’ of ‘junk art’.

 

Tinguely wilde met zijn werk veranderingen en transformatieprocessen visualiseren, vooral van beweging. In de visie van Tinguely was de toeschouwer een onmisbare schakel, hij moest het kunstwerk in beweging zetten. “Ik maak machines die in stilstand om beweging schreeuwen, maar die ook zonder beweging in plastisch opzicht oké zijn.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Jean Tinguely (Zwitserland, 1925-1991)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 


 

Het Stedelijk Museum, Amsterdam

 

Foto’s: januari 2014

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Stedelijk Museum Amsterdam