(Sur)Price Egg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Egg door Ken Price, 1962

 

 

 

 

 

 

De sculptuur lijkt een bewerkt struisvogel-ei, maar het is een werk van aardewerk. De organische vormen die zich een weg naar buiten lijken te wroeten, zijn gezien ander werk van Price geen vingerachtige strukturen van een gewervelde, maar eerder een wezen of wezens uit de groep ongewervelden. Die kennis kantelt het beeld. De eischaal wordt nu als leerachtig ervaren, de inhoud wordt slijmerig ingeschat.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kenneth Price (VS, 1935-2012)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 


 

Stedelijk Museum, Amsterdam

 

Foto’s: december 2017

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Stedelijk Museum Amsterdam