Eigenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux temps door Michel François, 2012

 

 

 

 

 

 

Vast en vloeibaar

 

Twee keer een kubus en twee verschillende tijden: deux deux temps. Oorspronkelijk was het ijsblok even groot als de marmeren kubus, maar de tijd heeft eraan geknaagd vanwege het lage smeltpunt van water. Zwart marmer is kalksteen, het smeltpunt ligt rond de 1300 graden, de reden dat het zwarte blok standhoudt.

 

 

 

 

 

 

Lege vormen

 

De kunstenaar wil geen betekenisvolle vormen presenteren maar het publiek betrekken bij de betekenisgeving van zijn vormen. Een betekenis is tijdelijk en willekeurig volgens François. Centraal in zijn werk staat het genereren van nieuwe betekenissen voor bekende beelden en alledaagse situaties.

 

In dit geval ziet de bezoeker twee kubussen, de ene smelt, de andere niet; betekenis: er is verschil in smeltpunt. Daarop doorredenerend zou gezegd kunnen worden dat het een metafoor kan zijn voor onze planeet: de aarde heeft een gestolde korst van gesteente en water dat in vloeibare vorm voorkomt, levensvoorwaarden voor de mens. De atmosfeer is het museum.

 

 

 


 

Michel François (België, 1956)

 

Wikipedia    

 

 

 

 

 

 

 


 

Museum Voorlinden, Wassenaar

 

Foto’s: oktober 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in Museum Voorlinden