Jordaanoproer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Eenheid de sterkste keten’ door Sofie Hupkens, 1987

 

 

Het beeld herdenkt het Jordaanoproer uit juli 1934. Het monument bestaat uit drie vrouwen, om hen heen is een brede band gewikkeld. Het is de verbeelding van de solidariteit in de Jordaan en van de belangrijke rol van de vrouw daarin.

 

 


 

Jordaanoproer (1934)

 

Enkele dagen nadat de regering Colijn in juli 1934 de werkloosheidsuitkering met 10 procent had verminderd braken in de Jordaan grote rellen uit. De politie werd met stenen bekogeld en er werden barricades opgeworpen. Al snel verplaatsten de onlusten zich naar andere wijken: de Spaarndammerbuurt, de Indische Buurt, Amsterdam Noord en de Oostelijke Eilanden.

De politie trad hard op en eenheden van de militaire politie werden ingezet. Na 5 dagen met onlusten werd de stad weer rustig. Er werden 5-7 (over het aantal is men niet eens) doden en 56 gewonden geteld.

 

Het strijdlied van de straat door Jef Last:

 

                                 Men noemt ons opgeschoten jongens in de kranten,

                                 Wij zijn de schrik der nette burgerij.

                                 De wereld doemde ons tot lanterfanten,

                                 Want d'arbeid had voor ons geen plaatsje vrij.

 

 

Nog ieder jaar wordt op 4 juli het oproer herdacht, bij het monument worden bloemen gelegd.

 

 

 

                        

 

                           Jordaanoproer, juli 1934. Collectie Spaarnestad

 

 

                                     

 

                                        200 Bereden marechaussees en 230 man politietroepen verlenen bijstand aan de gemeentepolitie

                                        van Amsterdam. Bron: het nimh

 

 

 


 

Sophie Hupkens (1952)

 

Menselijke figuren en gezichten staan centraal in het werk van Sophie of Sofie Hupkens. In bronzen beelden probeert Hupkens steeds de emotie of de verstilling en de kracht in de mens vast te leggen.

 

www.sofiehupkens.nl

 

 

 

                

 

 

 


 

Noordermarkt, plein rond de Noorderkerk

 

Foto’s: juli 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Monumenten in Amsterdam: Monumenten