Zeeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeman door Joost Barbiers,1980

 

 

Zwervers op de baren

 

Het beeld van de zeeman staat voor het voormalige Zeemanshuis, dat in de 19e eeuw werd gesticht als tijdelijk tehuis voor zeelieden. Het Nieuws van den Dag van 28 december 1912: ‘Van welke natie de zeeman ook zij, hij vindt er een veilig en zooveel mogelijk gezellig thuis, bevrijd van en ontrukt aan de ronselaars en andere minderwaardigen die den zeeman aanwal loeren.’

De initiatiefnemer was Willem de Haan, ‘een natuurkenner’. Hij kwam op het idee na het lezen van een novelle van Dickens waarin een dergelijk zeemanshuis centraal stond. “Mocht ook te Amsterdam zulk eene inrichting komen!” riep hij uit en op 6 april 1858 was het zover. Predikant Swahue zei het treffend: ‘een vriendelijke herberg voor onze kloeke zwervers op de baren’.

 

 

 

                                                                                          1870

 

Vogels uit Indiën

 

Een bericht uit de Purmerendse Courant van 13 juni 1880: ‘Bij een aantal ingezetenen van Amsterdam meldde zich dezer dagen een matroos aan met een boodschap dat hun vogels uit Indiën waren toegezonden en deze konden worden afgehaald aan het Zeemanshuis. De man kreeg een grooter of kleiner fooi voor zijne moeite. Een van hen, aan het Zeemanshuis komende, kreeg van den portier ten antwoord dat hij reeds de zesenvijftigste was die met hetzelfde verzoek zich aanmeldde en de matroos, Schoor zoals hij zich noemde, daar niet bekend was. Onder de aanvragers was ook eene dame, die met hare ekwipage was gekomen.’

 

 

 

                   

 

 

 


 

 

 

 

Joost Barbiers (1949-2015)

 

De zeeman is een statisch beeld, eenvoudig in compositie. De contouren van de kleding zijn slechts grof aangegeven en bepalen het volume, terwijl verdere detaillering geheel is weggelaten. Deze kenmerken zijn karakteristiek voor het oeuvre van Joost Barbiers, die bij voorkeur in steen werkt. Aanvankelijk werkte hij figuratief maar na ca 1983 legde hij zich geheel toe op abstracte beelden.

 

(citaten uit  het Amsterdams Beeldenboek, 1996)

 

www.joostbarbiers.nl        

 

     Wikipedia

 

       

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

                                             ansichtkaart: het Zeemanshuis in 1934

 

 

 

 

 

 


 

Kadijksplein, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: april 2006 en juni 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Buitenbeelden in Amsterdam: het mensbeeld