Monument voor de gevallenen van Amsterdam-Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument voor de gevallenen van Amsterdam-Noord door Henk Dannenburg, 1951

(Foto-moment: aan het einde van de viering van koninginnedag 29-04-2006)

 

 

Slachtoffers bombardement

 

De benodigde middelen voor dit monument werden bijeengebracht door de bevolking van Amsterdam-Noord. De geallieerden bombardeerden op 17 juli 1943 de Fokkerfabriek aan de Papaverweg, maar ook woonwijken werden getroffen en er vielen 179 doden en 339 gewonden. Dannenburg maakte zijn eigen versie van de phoenix. Zoals de phoenix uit zijn eigen as herrijst, zo zou Amsterdam-Noord uit het puin moeten herrijzen. De phoenix of fenix is een symbool van onsterfelijkheid en eeuwige verjonging. Burgemeeste d’Ailly die het beeld onthulde sprak van ‘een herinnering aan het leed en tegelijk het streven naar een nieuwe, betere toekomst.’

 

De vogel stond oorspronkelijk op een zes meter hoge zuil waarin tekst van Isaäc Da Costa (1798-1860) gebeiteld was:

 

                              ’t geluk herrijz voor ons

                              na zooveel tegenheden

                              en neerland bloeie weer

                              door eendracht moed en zeden”

 

Het monument moest in 1968 wijken voor de aanleg van de IJtunnel. Het is uit een naburig plantsoen verplaatst naar de huidige locatie maar tussentijds raakte de oorspronkelijke zuil zoek. Het beeld staat nu op een kortere pilaar dat alleen de tekst ‘1940-1945’ draagt.

 

 


 

Henk (Hendrik) Dannenburg (1918-1986)

 

H.J.J. Dannenburg maakte zijn eigen versie van de phoenix. Het beeld is een hoogtepunt in het oeuvre van de maker: het is een van de weinige grote beelden die Hendrik Johannes Jacobus Dannenburg heeft gemaakt. Hij kreeg reuma, een kwaal die hem steeds meer in zijn werk ging belemmeren. Uiteindelijk werd hij invalide en was niet meer in staat om grote beelden te vervaardigen. Hij heeft zich daarom vooral toegelegd op werk van kleiner formaat zoals portretkoppen en penningen.

 

Wikipedia

                                                                             

 

                                                          Penning: portret Hildo Krop door Henk Dannenburg, 1964

 

 


 

Mosveld, Amsterdam Noord

 

Foto: april 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord

 

Monumenten in Amsterdam: WO II