Beelden langs de Belgische kust

 

Van De Panne tot Knokke-Heist

 

Beelden verworven uit de kunstmanifestatie Beaufort, een triënnale met

                       hedendaagse kunst langs de Belgische kust

 

 

 

 

                                      Uit Beaufort 04: Wanderer door Melita Couta, 2012

 

 

2003 Beaufort

 

Onder het motto ‘Kunst aan Zee’ werd voor het eerst een kunstmanifestatie georganiseerd waarbij in alle gemeentes langs de Belgische kust, van De Panne tot Knokke, hedendaagse kunst tentoongesteld werd in de openbare ruimte. Het evenement kreeg de naam ‘Beaufort’, een kracht waarmee aan de kust rekening gehouden dient te worden.

 

Bedenker en stichter van de triënnale was Willy van den Bussche, conservator van het PMMK, het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Parallel met het evenement liep een tentoonstelling in het museum.

 

Thema van 2003 Beaufort: De zee.  

 

 

 

 

                               Uit Beaufort 03: Le vent souffle où il veut door Daniel Buren, 2009

 

 

2006 Beaufort

 

‘Kust brengt kunst’ was het motto van de tweede editie van de tentoonstelling hedendaagse kunst aan de Belgische kust. Onder de titel 2006 Beaufort waren er twee deel-tentoonstellingen te bezoeken, Beaufort Inside en Beaufort Outside.

 

Curator van deze editie was opnieuw de initiator Willy van den Bussche, conservator van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Hij nodigde internationale kunstenaars uit zich een locatie aan de kust toe te eigenen en met hun werk in te spelen op de lokale geschiedenis.

 

Thema van 2006 Beaufort: De toeëigening; de onverwachte context

 

 

 

 

                                      Uit Beaufort 04: Olnetop door Nick Ervinck, 2012

 

 

2009 Beaufort  =  Beaufort 03

 

De twee voorgaande edities van 2009 Beaufort heten 2003 Beaufort en 2006 Beaufort. Met het wisselen van conservator werd deze lijn in naamgeving echter niet vastgehouden, de nieuwe editie heette Beaufort 03 in plaats van 2009 Beaufort en met terugwerkende kracht werden de eerdere edities Beaufort 01 en Beaufort 02 genoemd. De curator was Phillip Van den Bossche, eveneens de nieuwe conservator van het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Ook het museum verloor zijn naam, het heet voortaan MU.Zee.

 

Thema van Beaufort 03: De geschiedenis en het rijke erfgoed van de kust. ‘Kunst aan zee’ profileert zich in deze editie meer nog dan vroeger, als een hedendaags en jong kunstevenement, staat in het voorwoord van de Ku(n)stgids te lezen.

 

 

 

 

                                                Uit Beaufort 2009: Albedo door Niek Kemps, 2003

 

 

Beaufort 04

 

De aanloop naar het evenement in 2012 kende hevige discussies. De gemeente Knokke-Heist overwoog niet meer deel te nemen aan de manifestatie, het was onder andere niet tevreden over de toegewezen kunstwerken in voorgaande edities. Struikelblok was verder de hoge financiële bijdrage die gevraagd werd. Als eis werd gesteld dat bij eventuele deelname aan de nieuwe editie de gemeente bij de keuze van de kunstwerken inspraak moest krijgen.

 

De organisatie had meer kritiek gekregen: de kunstwerken van de editie 2009 werden enigszins conceptueel, weinig toegankelijk en niet begrijpelijk voor het gewone publiek gevonden.

 

Cultureel-toeristisch product

 

De organisatie gaf mee: Een gelijktijdige expositie in Mu.Zee te Oostende zou er niet meer komen want te duur en de gemeenten zouden meer betrokken worden bij de keuze. Om de kostprijs in de hand te houden werd besloten om er een Europees verhaal van te maken. De kunstwerken zouden ook laagdrempeliger worden. Daarmee keerde de organisatie terug naar de initiële opzet van de manifestatie: het neerzetten van een cultureel-toeristisch product.

 

De organisatie gaf de keuze van de werken echter niet geheel uit handen: de eindbeslissing lag nog steeds bij curator Phillip Van den Bossche. De noordelijkste kustgemeente haakte uiteindelijk alsnog af.

 

Thema van Beaufort 04: Hedendaagse kunst uit de Europese lidstaten; het motto ‘Kunst aan Zee, Kunst aan de Kust’

 

 

 

 

                               Uit Beaufort 04: I can hear it door Ivars Drulle, 2012

 

 

Beaufort 05

 

In de editie van 2015 probeerde de organisatie met vier curatoren nieuwe wegen in te slaan. Op drie locaties langs de kust werden binnensmuurs groepsexposities georganiseerd met lezingen, concerten, performances, filmvoorstellingen en workshops e.d. Een collectief ontwikkelde het project ‘Musée Promenade’ voor de tien kustgemeenten, waarbij het zich manifesteerde met onder meer tekeningen, vlaggen, teksten, films en performances.

 

Het evenement kreeg als titel mee: ‘Buiten de grenzen’. Er zijn in deze editie geen buitensculpturen geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

                               Uit 2003 Beaufort: Ik James Ensor door Daniel Spoerii, 2003

 

 

Beaufort 2018

 

Opnieuw is het format van het evenement ‘herdacht’ en er is een terugkeer naar het oorspronkelijke concept uitgekomen. De organisatie mikte op een breed publiek dat als kust- of cultuurtoerist tegen het decor van zee en kust kunst kan bekijken. Dit keer werd een externe curator aangetrokken, MU.Zee deed niet meer mee en de naamgeving is teruggedraaid: wat Beaufort 06 geworden zou zijn, kreeg de naam Beaufort 2018. Blankenberge haakte af; een internetkrant: “De mislukking van Beaufort 2015, met kunstwerken van een bedenkelijk niveau, is duidelijk nog niet verteerd in de badstad.”

 

De gemeenten kregen de kans mee te beslissen welk werk er binnen hun grenzen zou komen te staan. Curator Heidi Ballet gaf elk de keuze uit drie kunstwerken en deze aanpak heeft gewerkt: er zijn zes werken aangekocht.

 

Thema’s van Beaufort 2018: Al doende in de voorbereidingen kwamen twee thema’s bovendrijven. In de eerste plaats ‘De zee’; de zee is onbeheersbaar, legt de mens zijn kwetsbaarheid bloot, en de zee verbindt de mens met de rest van de wereld. Daarnaast wordt er naar de rol van monumenten in de publieke ruimte gekeken. Met een monument wordt onsterfelijkheid nagestreefd, maar het is daarin toch beperkt, niet oneindig.

 

Beaufort 2018 heeft geen subtitel of motto.

 

 

 

 

                          Uit Beaufort 2018: Monument for a Wullok door Stief DeSmet, 2018

 

 

 

 

 

 

 


 

Beaufort, Kunst langs de Belgische kust

 

 

 

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beaufort