Metatron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metatron door Louis de Cordier, 2009

 

Locatie tijdens Beaufort 2009: op het strand te Bredene

Locatie nadien: Povinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 te Oostende

 

 

 

 

 

 

Veelvlakkige volumes

 

Gefascineerd door de tijd maakte De Cordier een veelvlakkige sculptuur die verwijst naar Francesca, Da Vinci, Dürer .. In hun werk duiken dezelfde vormen op. Men verbindt ze met de kosmische elementen, geometrie en alchemie. De sculptuur confronteert ons met ijdelheid en het begrip tijd.

 

De veelvlakkige volumes zijn uitvoerig beschreven en de mysterieuze vormen zijn in verband gebracht met de gulden snede (de perfecte verhouding). De Cordier ziet ze als de boodschappers van ons intellectueel bestaan die enorme tijdsoverspanningen hebben gemaakt. De subtitel van het werk is Tijdcapsule.

 

 

 

 

 

 

Boodschapper

 

De Cordier: “Vooreerst verwijst het naar de naam van een aartsengel die in de Joodse traditie gezien wordt als heraut van God. Hij was Jahwe’s boodschapper om aan Noach de zondvloed aan te kondigen. Maar Metatron verwijst ook naar de heilige geometrisch symboliek. De vorm van het werk zelf hoort tot de Archimedische lichamen en werd in de renaissance ontdekt. Het komt ook op heel wat tekeningen en schilderijen uit die periode voor.”

 

 

 

      

 

 

 

Communicatie

 

De kunstenaar: “De meeste dingen die ik maak, zoals Metatron, draaien rond communicatie. Ik ben nogal sterk gefascineerd door het aspect van beschaving: welke beschavingen hebben bestaan? Hoe zijn zij geëvolueerd? Hoe zagen zij de toekomst? En dan is er ook het aspect: hoe is de mens vandaag bezig? Hoe probeer je vanuit vandaag te communiceren met de toekomst?’ Dan kom ik tot objecten zoals Metatron, of de gulden snede, die een soort universeel taalgebruik is in de wiskunde.”

 

Het werk staat in verband met een ander, nieuw object: ‘The Golden Disk’, een toekomstig archeologisch artefact. Het moet op een chip alle informatie van de wereld gaan bevatten, en wordt de ruimte ingestuurd naar analogie met de golden disk die de Voyager 2, de Nasa-missie van 1977, aan boord had.

 

 

 

 

 

 

 


 

Louis de Cordier (1978, BE), alias Cosco

 

De Cordier ziet de kunstenaar graag als de Uomo Universale uit de Renaissance. Als iemand die met de nodige verwondering open stond voor kennis, wetenschap, kunst, religie, filosofie. Hem boeit daarbij vooral de plaats van de mens binnen tijd en ruimte, binnen het universum. Een Leonardo da Vinci kon in zijn tijd nog alle kennis en wetenschap vatten. Vandaag is de wetenschapper hoogstens een specialist in een fractie van zijn vakgebied.

 

Hij ziet de kunstenaar in die optiek in de huidige tijd als een bruggenbouwer die wetenschap, kunst, techniek en het metafysische probeert te ‘binden’.  Hij is geïnteresseerd in filosofie en metafysica. Hij koesterde de droom om het Hawaralabyrint in Egypte op te sproren, zette een expeditie op en ontdekte de mythische catacomben in de woestijn.

 

 

 

                  

 

                                                                                                                               De Provincie heeft het werk aangekocht.

 

 


 

 Bredene

 

Verworven na de manifestatie Beaufort 2009

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beaufort