Ree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinde door John Rädecker,1923-26

 

Rädecker of Raedecker heeft jaren aan het beeld gewerkt en verschillende voorstudies in brons laten gieten.

 

 

Tenslotte

 

Uit de nota ‘Het landgoed ‘De Hooge Veluwe’ uit 1932 die de Kröllers schreven aan de minister van Binnenlandse Zaken de de minister president :

 

“Verder werd in denzelfden gedachtengang, aan eenige kunstenaars de schepping van kunstwerken opgedragen: Het standbeeld van Generaal Chr. de Wet door den bekenden beeldhouwer J.Mendes da Costa, neemt daaronder de eerste plaats in. Voorts vermelden wij de “President Steyn-Bank” van Professor H. van de Velde, alsmede twee groote beelden van Maendes da Costa: “De Wetenschap” en “De Liefde”, die reeds in ons bezit zijn, doch nog op het landgoed moeten worden opgericht en ten slotte “Het Hert” en “Het Gewei” van den beeldhouwer J. Raedecker.”

 

 

                

 

 

Prooi

 

De uitbeelding van het jachtwild van de echtgenoot van Helene Kröller Müller, staat op een T-kruising vlakbij het jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe.

 

Anton Kröller: Het is niet “het hert zoals wij het bij het vluchtig aanschouwen in de natuur voor ons zien wegvluchten, maar een dier (..) als de hinde uit de mythe, een legendarische verschijning vol innerlijk, geheimnisvol leven.”

 

 


 

John Rädecker (1885 – 1956)

 

Wikipedia

 

John Raedecker of Rädecker was een van de belangrijkste beeldhouwers van de jaren ’20 en ’30 en werd in zijn tijd beschouwd als de ‘grand old man’ van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij was een virtuoos hakker in steen; ‘niemand kan zo’n huid hakken als John’ zei Mari Andriessen over hem. Zijn beelden zijn vaak grof van vorm, de nadruk ligt op sensitiviteit en sensualiteit. Hij wordt tot de Amsterdamse School gerekend maar bracht een groot deel van zijn leven door in het Noord Hollandse Groet.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

                         

 

                         ‘Het Hert’ of “Hinde” door John Rädecker, door Hélène Kröller-Müller dichtbij St. Hubertus geplaatst.

 

 

 


 

Museum Kröller Müller,  Otterlo, de Hoge Veluwe:   Wikipedia

 

Foto’s:  mei en augustus 2011

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina beeldenpark Kröller Müller