Figuratieve beeldhouwkunst

 

Nationaal Beeldenpark De Havixhorst. De Schiphorst (D)

 

 

Citaten uit de collectie

 

 

 

 

 

 

 

 

'Nationaal Beeldenpark De Havixhorst’

 

De Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor het behoud van de Drentse natuur en maakt zich ook sterk voor het in stand houden van het cultureel erfgoed. De stchting heeft o.a. het adelijk landgoed Havixhorst in bezit, in de gebouwen is een hotel-restaurant ondergebracht. In 2005 heeft  ‘Het Drentse Landschap’ een projectplan gelanceerd onder de naam 'Nationaal Beeldenpark De Havixhorst'; de bedoeling was om in samenwerking met het hotel-restaurant in de tuinen van de Havixhorst een permanente en representatieve overzichtstentoonstelling in te richten van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst, vandaar het woord nationaal in de titel.

 

De Stichting Nationaal Beeldenpark De Havixhorst werd opgericht en kreeg de kunstwerken in beheer die eigendom zijn van de Stichting Het Drentse Landschap. De kunstwerken zijn verzameld sinds 2000 en omvatte in 2008 in totaal 10 werken van de beeldhouwers Charlotte van Pallandt, Jos van Riemsdijk, Piet Esser, Bertus Sondaar, Pieter d’Hont, Eric Claus en Eddy Roos. De Stichting wil uiteindelijk een blijvende presentatie van circa 50 moderne Nederlandse beelden realiseren in de tuinen van Havixhorst.

 

Het park is vrij toegankelijk.

 

 

 

Er werd samenwerking gezocht met het Scheveningse museum ‘Beelden aan Zee’ omdat met de eigen startcollectie de tuin met de oppervlakte van een hectare niet te vullen is. Dit had tot resultaat dat juni 2008 een tentoonstelling geopend werd onder de naam ‘Sculptuur De Havixhorst’. Beelden aan Zee plaatste een twintigtal kunstwerken gemaakt door toonaangevende Nederlandse beeldhouwers uit verschillende generaties. De ontwikkeling van de figuratieve beeldhouwkunst wordt daarmee geschetst. Het museum ondersteunt met de expositie het initiatief van het Nationaal Beeldenpark om tot een blijvende presentatie van de moderne Nederlandse beeldhouwkunst te komen. In een enigszins gewijzigde vorm (sommige beelden zijn tussentijds gewisseld), loopt de tentoonstelling permanent door en is vrij te bezoeken.

 

De eigen collectie van het Nationaal Beeldenpark groeit gestaag, mede door bruiklenen. In 2009 was het aantal werken met drie aanwinsten gestegen naar dertien, een jaar later naar zestien.

     

 

logo ontworpen door Eric Claus

 

www.beeldenparkdehavixhorst.nl

 

 

Naschrift: voorjaar 2013 werd de collectie uitgebreid met drie beelden:

Het werk ‘Stier’ van Wim Steins, het beeld ‘Familie’ van Nel van Lith en de sculptuur ‘Mama’ van Natasja Bennink.

 

 

 

 

 

 

 


 

Beeldenpark De Havixhorst

 

 

Foto’s: augustus 2010 en 2015

 

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina De Havixhorst