Keltisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Raedecker door Han Wezelaar, 1940

 

 

In 1939 betrok Wezelaar in Laren het huis met atelier dat Joseph Mendes da Costa in 1912 had laten bouwen. Het eerste werk dat Wezelaar daar maakte, was het portret van de beeldhouwer John Raedecker. In 1941 werd de kop tentoongesteld in het Stedelijk museum op een tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, de recensies waren lovend. Het was de laatste grote expositie van de Kring in de oorlog, in de tijd daarna waren de kunstenaars te druk met overleven.

 

 

 

 

 

 

 

De Tijd, 20 feb 1941; bespreking van een tentoonstelling van ‘de Kring’ in het Stedelijk Museum.

 

 

                                                                                            

 

                                                                                                 Het Vaderland, 15 feb 1941

 

 

 

 

 

 

 


 

Han Wezelaar (1901-1984)

 

Wikipedia

 

In de nadagen van de Amsterdamse School introduceerde Han Wezelaar een op de moderne Franse autonome beeldhouwkunst geďnspireerd classisisme. Dat is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Nederland. In deze zogenoemde bevrijding van het beeld en in de verdere emancipatie van de nog jonge sculptuur in Nederland heeft Wezelaar een hoofdrol gespeeld: als kunstenaar, organisator en communicator. Wezelaar werd voor de oorlog gezien als ‘rising star’, maar na de oorlog sloeg de tendens over naar abstracte kunst en behoorde hij niet langer tot de voorhoede.

 

 

 

 

In de collectie van Museum Beelden aan Zee bevindt zich een voorstudie van de kop van Raedecker

door Wezelaar. Links staat een portretkop van Han Wezelaar door Auke Hettema uit 1988.

 

 

 


 

Beeldenpark De Havixhorst

 

Figuratieve beeldhouwkunst uit de 20e eeuw

 

 

Foto’s: augustus 2015

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina De Havixhorst