Pastoor Rutten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Rutten door Thea Houben, 1987

 

 

F.P.J. Rutten (1920-1987)  Pastoor te Roggel van 1968 tot 1987, ereburger

 

 

Geschiedschrijver

 

Pastoor Rutten was zeer betrokken bij de geschiedschrijving van de parochie Roggel. In 1980 stelde hij een boekje samen over de parochie Roggel met de de titel “St. Petruskerk door de eeuwen heen”. Het werd huis aan huis bezorgd in het kader van de actie ‘Werk aan de kerk’, bedoeld om gelden in te zamelen voor het groot onderhoud aan het kerkgebouw.

Rutten verzamelde veel gegevens, als gevolg is in het boekje een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw tot 1980 te vinden. Het bevat ook lijsten van de pastoors, kapelaans en kerkmeesters en verder beschrijvingen van de beelden in de kerk, de gebrandschilderde kerkramen, de klokken, het orgel en de veldkruisen en kapellen in de parochie.

 

De geliefde pastoor is na zijn dood geëerd met een standbeeld, het staat in een hofje dat zijn naam kreeg.

 

 

 

 

 

 


 

Thea Houben (1958)

 

www.theahouben.nl

 

 

 

 

 

 

 


 

Pastoor Ruttenhofje, Roggel, gemeente Leudal (L)

 

Foto’s:  april 2006

 

 

Startpagina