Torso

 

 

 

 

 

 

 

 

Torso door Constant Permeke, 1937

 

 

 

 

                                                                                                                                                             gepatineerd gips

 

 

‘Getourmenteerde tors’

 

In de eerste maanden van 1939 liet Permeke voor het eerst zijn beeldhouwwerk zien in een tentoonstelling. Een recensent schreef:  “men vindt in den beeldhouwer Permeke ontegenzeggelijk elementen van den schilder Permeke terug” en “Hij beeldhouwt, zooals hij schildert, en hij teekent, zooals hij beeldhouwt, met hetzelfde enthousiasme, met dezelfden dwang, momenteel nog niet, maar wellicht weldra ook met dezelfde vaardigheid.”

 

In een andere recensie een jaar later komt de man op deze expositie terug. Hij noteerde over ‘de eerste proeven’ die Permeke had laten zien: “Daaronder bevonden zich toen eenige opmerkelijke getourmenteerde torsen, die een belofte inhielden en deden vermoeden, dat hij den weg te naastenbij gevonden had, dien hij gaan wilde. Hoewel plastisch nog gebrekkig bezaten zij een duidelijke verwantschap met het wezen zijner teekeningen, waarin hij zich, tot nu, wat de naakten betreft, het zuiverst uitte. Deze torsen gaven geen schoonheidsensatie en bedoelden dat ook niet te geven. Hun accent lag dieper en eigenlijk voorbij den verschijningsvorm, die tragisch van aard was en dynamisch. Deze torsen waren middel en geen doel. “

 

 

 

                          

 

                                                                                                                Rechstaande figuur door Constant Permeke, 1937

 

 

 


 

Constant Permeke (België, 1886-1952)

 

Wikipedia

 

Permeke wordt beschouwd als de hoofdfiguur van het Vlaams Expressionisme. Zijn figuratieve schilderingen zijn gebaseerd op het vissersbestaan en het landelijk leven rondom hem, maar tonen een vervormde expressieve werkelijkheid. Zijn huis ‘De Vier Winden’ in Jabbeke West Vlaanderen is ingericht als museum en daar bevinden zich ook bijna al zijn sculpturale werken.

 

 

 

            

 

                                                                                       gips, 1937                                              1938 (Foto uit Elsevier)

 

 

 


 

Jabbeke, België    Huis ‘De Vier Winden’

 

Foto’s: juni 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Permeke in Jabbeke