Lichtlijn

 

 

 

 

 

Lichtlijn door Jan van Munster, 1995

 

 

Een lijn van lichtpalen

 

Een 24 meter hoge lichtmast aan de ene kant van het gebouw, een aantal korte verticaal geplaatste palen onder een hoek van vijftien graden tot in een vijver aan de andere kant. De totale lengte is honderd meter. ’s Avonds brand in de hoge lichtmast over bijna de gehele lengte een fel lichtgroen neonlicht. In de kleine lichtpalen lichten de koppen op,  in de tussenliggende aula loopt de lichtlijn door.

 

De vraag aan de kunstenaar was de tranparantheid van het gebouw en de twee zo verschillende kanten  - enerzijds een park, anderzijds een drukke weg -  in zijn werk te benadrukken. De hoge mast aan de weg is vanuit het park te zien, visueel koppelt dit gegeven de twee in omgeving verschillende kanten van het gebouw aan elkaar.

 

 

Groen

 

De kunstenaar werkt gewoonlijk minimaal met kleur. Hij noemt drie redenen om het lichtproject in en buiten het schoolgebouw de kleur groen mee te geven.

 

“Een groot deel van het project speelt zich af in het park. Verder vind ik dat het kunstwerk los moet komen te staan van de openbare verlichting. Een blauw licht acht ik te koel in de avond. Ik stel me veel voor van de reflectie van het licht in de glaspuien en in de vijver. Denk maar aan het vermeerderingseffect van lampen voor een spiegel. En wanneer er ijs ligt, zal een baan zijn verlicht. Mijn verticale lijn van palen loopt onder steeds dezelfde hoek van vijftien graden. Net of een windvlaag de masten zo heeft stilgezet.”

 

 

 

 

                    

 

 

 

Onderhoud 1

 

De kunstenaar houdt rekening met vandalisme. Zo zit de verlichting niet beneden de drie meter. De masten met neonbuizen moeten na verloop van tijd worden gereinigd. Essentieel bij een kunstproject waarin licht is verwerkt, is dat de lampen blijven branden. Van Munster: “Aan dit project hangt dus een onkostenplaatje. Maar elk kunstwerk heeft onderhoud nodig.”

 

Er loopt nog een onderzoek naar de reële onderhoudskosten. Om enegiekosten te sparen krijgt de schakelklok een schemerschakelaar. De schoolleiding van het Jan van Egmond College laat weten overleg met het PEN te voeren. “Wellicht is het mogelijk de masten aan te sluiten op zonnecollectoren.”

 

naar de Noordhollandse Courant, 25 november 1993

 

 


 

 

 

Onderhoud 2

 

In de notitie ‘Informatie Kunstwerken Gemeente Purmerend’ staat bij overige informatie:

 

“School zou zelf voor het onderhoud van het kunstwerk zorgen.“

 

In 2006 ligt de paal op de grens van land en water te water. De palen hebben dat jaar voor zover de waarneming reikt niet gebrand. Vanaf najaar 2006 is ook de grote lichtmast gedoofd.

 

Na restauratie brandt de grote lijn weer in 2012.

 

              

 

 

 

aan de gevel van de school hing een impressie van het kunstwerk (verwijderd in 2014)

 

 

 


 

Jan van Munster (1939)

 

www.janvanmunster.nl

 

Wikipedia

 

 


 

Jan van Egmond College / hoek Hoornselaan Burgemeester D. Kooimanweg, Purmerend

 

Foto’s: januari en december 2006

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend