Luisterend Oor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisterend Oor door Annemiek van Kollenburg en Linda Meulenhoff, 2009

 

 

Burgerinitiatief

 

In 2006 stuurden de dames Hannie Sas en Corrie Wieland, bewoners van de feministenbuurt, een brief naar de gemeente. Zij deden de suggestie de geschiedenis achter de straatnamen van de wijk door middel van een kunstwerk beter in de collectieve herinnering te verankeren. Het idee was opgekomen nadat hen de weg was gevraagd naar de Klompenmakerstraat in plaats van naar de Marga Klompéstaat. De indiensters van het verzoek hoopten dat een kunstwerk dat verwijst naar de personen achter de straatnamen, de herinnering aan deze vrouwen levend zou houden.

 

Dit burgerinitiatief werd omarmd door de gemeente. Het kunstenaarsduo Kollenburg en Meulenhoff verwierven de opdracht en zij maakten in samenwerking met leerlingen van het Clusius College en bewoners van verzorgingshuis De Tien Gemeenten het kunstwerk ‘Luisterend Oor’.

 

 

                                                         

 

 

      

 

 

 

Draadfiguren en parels

 

Het beeld bestaat uit rode draadfiguren, silhouetten van de feministen die geëerd zijn met een straatnaam in de buurt. Ze staan gerangschikt op een lijn die de omtrek van een oorschelp weergeeft: het luisterend oor van de rode vrouwen. De kunstenaars: “ Het feministisch gedachtengoed staat centraal in het beeld. Het gegeven dat vrouwen hun stem lieten horen om hun idealen te verwezenlijken, bracht ons op de gedachte dat je wel kunt roepen, maar zonder luisterend oor nog steeds niets begint.”

 

In de silhouetten zijn ‘parels’ aangebracht, doorzichtige blokken waarin ‘geborduurde patronen’ gegoten zijn. Voornoemde jongeren en senioren hebben de patronen ontworpen en uitgevoerd met elektradraad, de borduursels refereren aan aspecten van het feminisme.

 

 

 

 

 

 

 


 

De onthulling

 

Op 8 maart, internationale vrouwendag, 2009 werd het kunstwerk onthuld door een vijftal dames: de initatiefnemers, de kunstenaressen en de wethouder van kunstzaken. Genodigden waren de buurtbewoners; een muciserend damesduo warmde de wachtenden op.

 

 

                              

        

 

 

                                                       

 

 

 

                                   

 

                        Persmoment: de onthullende dames in beeld. Van links naar rechts:

                       de kunstenaressen Meulenhoff en Kollenburg en de initiatiefneemsters Sas en Wieland lenen hun luisterend oor.

 

 

 


 

  De feministes

 

 

Wilhelmina Drucker

1847-1925

Een van de eerste voorvechtsters voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Ze is de naamgeefster van de feministische actiegroep ‘Dolle Mina’ uit de tweede feministische golf.

 

M. van Hogendorp

1834-1909

Oprichtichster van de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. De drijvende kracht achter het vrouwelijk abolitionisme (slavernij, in dit geval prostitutie).

 

Suze Groeneweg

1875-1940

Het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland en pleitbezorgster van volksonderwijs.

 

Aletta Jacobs

1854-1929

De eerste vrouwelijke arts in Nederland. Maakte zich sterk voor recht op hoger onderwijs voor vrouwen.

 

Marga Klompé

1912-1986

De eerste vrouwelijke minister van Nederland, de eerste vrouwelijke minister van staat.

 

Rosa Manus

1881-1943

Voorvechtster voor vrouwenkiesrecht en medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.

 

Johanna Naber

1859-1941

De eerste geschiedschrijfster van de Nederlandse vrouwenbeweging.

 

Etta Palm

1743-1799

Wordt beschouwd als de eerste Nederlandse feministe. Ze was maîtresse van de Franse koning, woonde in Parijs en was voorzitter van een groep die streed voor de rechten van de vrouw.

 

Betsy Perk

1833-1906

Oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt'. Trok zich het lot aan van de onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw.

 

Annette Poelman

1853-1914

Medeoprichtster van de Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming". Heeft zich beijverd voor het vrouwenkiesrecht.

 

Joke Smit

1933-1981

Stond aan het begin van de tweede feministische golf. Actief in de organisatie Man-Vrouw-Maatschappij. Had vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.

 

Haya van Someren

1926-1980

In 1959 gekozen tot lid van de Tweede Kamer, tot dan het jongste vrouwelijke kamerlid. In 1965 het eerste kamerlid dat tijdens haar kamerlidmaatschap moeder werd. Ze werd later voorzitterr van de VVD.

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                                  zomer 2009

 

 

 


 

Annemiek van Kollenburg (1948)

 

www.annemiekvankollenburg.nl

 

 

Linda Meulenhoff (1963)

 

www.lindameulenhoff.nl

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                              winter 2010

 

 

 


 

Overweersepolderdijk, Purmerend

 

Foto’s: maart en augustus 2009, januari 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend