in Gods hand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Gods hand, door Wil van Blokland, 2008

 

 

Achter de heg

 

Het kerkhofje aan de Overweersepolderdijk werd ingericht in 1875. In dat jaar schonk de familie Brantjes de grond voor de begraafplaats aan de rooms katholieke parochie. Tot 1975 was het in gebruik. Ongedoopte kinderen en zelfdoders werden geen plek in de gewijde aarde gegund, zij werden anoniem begraven aan de rand van het kerkhof -‘achter de heg’ werd het genoemd- zonder plichtplegingen, zonder kist, zonder rouwdienst, liefst ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat zodat niemand het zag.

 

 

 

 

 

God is liefde

 

Eeuwenlang, tot 1983, waren de wijze leidsmannen van de rooms-katholieke kerk van mening dat ongedoopten, dus ook kinderen die tijdens of kort na de geboorte overleden, geen recht hadden op een kerkelijke begrafenis. Vanwege de erfzonde die door de doop niet afgewassen was, kregen deze kinderen geen plekje in de hemel werd de rouwende ouders voorgehouden. Op dit punt hebben de kerkleiders hun weinig menslievende denkbeelden inmiddels bijgesteld. Maar diep leed is berokkend.

 

Alsnog worden nu achteraf overal monumenten geplaatst op de massagraven met naamloze kinderen. Ook op de kinderheuvel van dit kerkhof is een monument geplaatst ter herinnering aan de door de vrome mannen verdoemde kinderen en aan het niet erkende verdriet van de ouders. De pastor is op zoek gegaan naar nabestaanden van de ongedoopte kinderen om met hen het monument in te zegenen.

 

 

 

                      

 

 

 

Het monument

 

Het blauwe stuk glas dat als het ware opgetild wordt, staat voor het nog ongevormde leven, de ruwe diamant. Het glas wordt gedragen door het keramieken beeld met zachte vrouwelijke vormen, de beschermende moeder.

 

 

 


 

Wil van Blokland (1954)

 

www.wilvanblokland.nl

 

 

De kunstenares is lid van de stichting Memento, waarvan de leden gespecialiseerd zijn in gedenktekens.

 

 

 


 

Overweersepolderdijk 24, Kerkhof, Purmerend

 

Foto’s: augustus 2009

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend