Telefoongesprek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Het automatische telefoongesprek, 1950 (mogelijk door Cephas Stauthamer?)

 

        

Percentage-regeling

 

De telefooncentrale in Purmerend is gebouwd in 1940-41 en uitgebreid in 1960. De centrale heeft het adres Beukenstraat 2, maar het reliëf is aangebracht in de kop van het gebouw in de Esdoornstraat. De oorlog hield de automatisering tegen en ondanks het nieuwe gebouw bleven de aansluitingen handmatig tot stand gebracht worden in de centrale in het voormalig postkantoor hoek Herengracht / Emmakade.

 

Vanaf 1938 hanteerde de PTT de percentage-regeling voor kunstopdrachten, 1,5 - 2 procent van de bouwkosten moest besteed worden aan een kunstopdracht. De Rijksgebouwendienst had de beslissingsbevoegdheid wat betreft de keuze van de kunstenaar. Mogelijk is het relief bij de bouw aangebracht.

 


 

Het tafereel laat een vrouw zien die op het punt staat de telefoon op te nemen, de kat en de vaas met bloemen tekenen de huiselijke sfeer. De man staat in een zakelijker achtergrond te wachten tot de telefoon opgenomen wordt. ‘Schat, het wordt vanavond weer wat later’.

  

 

 

 

Automatisering telefoon

 

Het is ook mogelijk dat het reliëf niet bij de bouw is aangebracht, maar in 1950 toen de centrale geautomatiseerd werd. Zonder tussenkomst van ‘de telefoonjuffrouw’ was vanaf dat moment verbinding te maken. Dat fenomeen lijkt het reliëf ook uit te beelden. Maar in de krantenberichten over de automatisering wordt het reliëf niet genoemd.

 

 

 berichten uit

 de Noordhollandse Courant van 20 en 23 oktober 1950

 

 

 

Kabel eigenhandig doorknippen

 

De automatisering verliep gefaseerd. De abonnees hadden een tijdlang twee telefoontoestellen: één met slinger, de ander met draaischijf. Toen de volledige automatisering werd doorgevoerd, moesten zij persoonlijk de kabel van het slingertoestel doorknippen. Het aantal abonnees was in 1950 zeshonderd.

 

bron:  de Noordhollandse Courant van 10 oktober 1981

 

 

 

 

 

 

 

     

                         

 

 

 

                            

 

 

 

 

 


 

Esdoornstraat / Beukenstraat, Purmerend

 

Foto’s: november 2009, april 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend