Drie objecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie objecten door Agnes Juten, 1996

 

 

Juni 1996 zijn de drie werken ieder bij een kruispunt van de Verzetslaan geplaatst. De werken moesten een herkenningspunt worden voor bewoners en bezoekers waardoor zij zich beter konden oriënteren op de kruisingen.  Een paar maanden later werden de beelden weer weggehaald en een jaar later in de bocht van de Verzetslaan geplaatst.

 

 


 

Kunst moet tot samenhang op de Verzetslaan leiden

 

Uit de Noordhollandse Courant van 27 juni 1996

 

Op drie kruispunten aan de Verzetslaan in Purmerend staan sinds een paar dagen kunstwerken van de Haagse beeldend kunstenaar Agnes Juten. Rustend op een fundering van drie keer drie palen met een lengte van acht meter markeren de objecten uit cortenstaal de kruispunten. De objecten zijn met moeren in een verankerde betonnen plaat vastgezet. Zand en klinkers gaan straks weer over de constructie heen.

 

Serieel kunstwerk

 

Juten nam de cirkel, de driehoek en het vierkant als uitgangspunt voor dit in opdracht van de gemeente Purmerend vervaardigde serieel werkstuk.  Een lid van de zevenkoppige gemeentelijke kunstadviescommissie vertelt dat in 1991 werd begonnen met de voorbereiding van dit project. “De opdracht werd geformuleerd, de locatie bepaald en subsidie aangevraagd bij de provincie. In september 1993 werd de openbare opdracht uitgeschreven. Op de advertentie kwamen vijfenzeventig inschrijvingen binnen. Het realiseren van een serie kunstwerken aan de Verzetslaan bleek een moeilijke opdracht.”

 

 

 

                     

 

 

 

Bart Slegers

 

Uit de procedure kwam in eerste instantie Bart Slegers naar voren. Zijn ingediende vormgevingsplan werd door de gemeente als uitgangspunt voor het gebied overgenomen en Slegers werd uitgenodigd een schetsontwerp te maken. De kunstadviescommissie ging met het eigenzinnig ontwerp, dat voldeed aan de gestelde voorwaarden, inhoudelijk en artistiek gezien akkoord, maar het college besloot op juridische gronden het ontwerp af te wijzen. Het kunstwerk was gesitueerd op het dijklichaam en men verwachtte bezwaren van wijkbewoners, vertraging en mogelijk afzien van het kunstwerk.

 

Samenhang, markering en herkenning

 

De lijst reflectanten werd opnieuw onderzocht en de ingezonden documentatie bekeken. Op basis daarvan werden twee nieuwe kandidaten geselecteerd. Bij atelierbezoek werd hen gevraagd een visie te ontwikkelen op de Verzetslaan, een belangrijke ontsluitingsweg. In het gebied zijn veel functies samengebracht. Het is een doorgaande weg, er zijn geluidswallen, schermen op plaatsen waar waterpartijen gekruist worden, verkeerslichten, verkeersheuvels, lantaarnpalen, glasbakken, bushalten enz. De vraag was samenhang aan te brengen middels een serie kunswerken en gelijktijdig de identieke kruispunten te markeren. De werken moesten een herkenningspunt worden voor bewoners en bezoekers van de in karakter en inrichting verschillende wijken.

 

 

 

                                            

 

 

Tekeningen in staal

 

De opdracht ging uiteindelijk naar Juten en in overleg werd als locatie voor de kunstwerken de middenberm gekozen. De aan twee kanten herkenbare tekens mochten het zicht voor het verkeer niet belemmeren. Juten: “Ik besloot al snel vanuit een platte plaat te werken. Deze gedachte sluit aan bij de vormtaal van mijn recente vrije werk: patronen middels uitsneden in hout. In feite  zijn de drie beelden tekeningen in staal. Ik koos een open vorm. De uitstraling is speelser en door het gat heeft de wind minder vat op het object.”

 

Primaire vormen in primaire kleuren

 

Het emailleren gaf Juten in handen van een Duitse firma. “De emaille vormen op de beelden onderstrepen de markeringsfunctie. De cirkel, vierkant, driehoek; primaire vormen in primaire kleuren blauw rood en geel. de kleuren bleken niet als een geheel te kunnen worden geleverd, maar werden in delen opgebouwd. Juist die onderverdeling zorgt voor een interessante breking van licht, voor een levendig oppervlak. Dat had ik vooraf niet bedacht, dat kreeg ik cadeau.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Scheermessen

 

September 1996, drie maanden na plaatsing staat in de krant het volgende bericht:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  21 oktober volgt het bericht:                                                   De werken verdwijnen in opslag, 27 mei 1997:

 

                                    

 

 

 

Drie kunstwerken wellicht geplaatst tussen bomen in bocht Verzetslaan

 

Na bovenstaande inleiding vervolgt het artikel met:

 

In juni vorig jaar werd op drie achtereenvolgende kruisingen op de Verzetslaan een kunstwerk geplaatst van de Haagse kunstenares A. Juten. De omvangrijke stalen objecten (2.70 bij 3.20 bij 0,80 meter, per stuk 900 kg zwaar) waren een ‘baken’ voor weggebruikers omdat door het kleurgebruik eenvoudig de goede afslag was te vinden.

 

Tegelijkertijd waren ze voor hen een gevaar, zo werd een paar maanden later geconstateerd. Als een bestuurder van de weg raakte, zou de auto bij een botsing met de objecten, kunnen worden doorkliefd en de automobilist kunnen verwonden. De gemeente besloot de drie werken te verwijderen en op te slaan tot een andere locatie was gevonden.

 

“Dat zoeken naar een andere plaats was niet eenvoudig” zegt een lid van de Kunstcommissie. “Langs de Verzetslaan waren nauwelijks mogelijkheden. We besloten toen om er een collage van te maken. In de bocht van de Verzetslaan zijn de drie bij elkaar geplaatste werken van beide kanten dan goed te zien. wellicht dat het op een talud kan worden gezet, dan zou het nog mooier uitkomen.” Hij is van mening dat aan de ene kant de intentie van de kunstwerken – het verduidelijken van de kruispunten – verloren gaat met de nieuwe locatie, maar aan de andere kant staat de beeldengroep in de bocht in een rustigere, landschappelijke omgeving. De werken komen tussen de bomen te staan, maar zodanig dat ze niet verloren gaan in het groen.

 

 

Uit een vervolgbericht op 10 juni 1997

 

De drie verkeersgevaarlijke kunstwerken staal al op hun funderingen te pronken. Maar de raadscommissie onderwijs moet nog officieel haar goedkeuring geven over deze locatie. De roestvolle stalen objecten zijn omringd door het Purmerbos, koeien en het verkeer van de Verzetslaan. Het college ziet het kunstwerk nu als een markering van een belangrijke invalsweg. Als de bomen rondom het kunstwerk volgroeid zijn, zijn de takvrije boomstammen vrijwel even hoog als de kunstwerken.

 

Pogingen van de gemeente om de maakster, kunstenares A.Juten, van de verplaatsing op de hoogte te brengen zijn niet gelukt. Juten vertrok vorig jaar op wereldreis en is daarvan nog niet teruggekeerd.

 

 

 

 

 

 


 

Agnes Juten (1942)

 

Juten is als beeldend kunstenares autodidact. Ze zat anno 1996 dertig jaar in het vak en maakt tot dan toe voornamelijk autonoom ‘vrij’ werk; beelden in hout, gietijzer, terracotta en combinaties van deze materialen. Gemeente-aankopen waren er onder meer door Den Haag, Assen en Heemskerk.

 

 

 

 

 

 


 

Verzetslaan, Purmerend

 

Foto’s: januari 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend

 

 

-